Zmiany w rozliczaniu poziomów recyklingu za 2020. Będzie korzystniej dla gmin

Komisje sejmowe opracowały projekt ustawy, która będzie zmieniać zasady rozliczania poziomów recyklingu. Gminy będą rozliczać się z czterech frakcji odpadów, a nie ze wszystkich przetworzonych. Pomoże im to w korzystniejszym przedstawieniu sposobów zagospodarowania.

Ułatwienie dla gmin

Projekt noweli ustawy o czystości i porządku w gminach był rozpatrywany we wtorek przez połączone komisje sejmowe samorządu i środowiska. Został on przyjęty. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba ma nadzieję, że opublikowany zostanie jeszcze w listopadzie.

Oprócz korzystniejszego przelicznika, kolejnym ważnym zapisem jest uwolnienie mocy przerobowych spalarni.

Trudne do osiągnięcia limity UE

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, gminy zobowiązane są, aby w 2020 roku osiągnąć 50% poziomu recyklingu. Okazuje się jednak, że przepisy mogą być dwojako interpretowane. Rozwiązanie, które proponuje ministerstwo pozwoli na osiągnięcie wymaganych limitów i uniknięcie kar.

Na czym polegają nowe zasady?

Gminy będą rozliczać się z poziomu recyklingu w odniesieniu do czterech frakcji odpadów: tworzyw sztucznych, metalu, szkła i papieru, a nie z całości wytwarzanych śmieci, co byłoby dużo mniej korzystne. A mówimy tu przede wszystkich o dużych oszczędnościach. Kary za niespełnienie norm byłyby surowe i wynosiłyby ok. 900 milionów złotych.

Ustawa przewiduje, że procent ze wszystkich odpadów będzie liczony od 2025 roku, kiedy już społeczeństwo osiągnie większą świadomość w kwestii segregacji śmieci i zostaną ustalone odpowiednie procedury usprawniające ten proces. W roku 2030 procent przetworzonych śmieci będzie musiał osiągnąć już 60%.

Postanowiono powiększyć również limit dla spalarni odpadów, aby uwolnić ich pełny potencjał. Zniesiono ograniczenie termicznego przetwarzania śmieci, które wynosiło 30%, według wiceministra Ozdoby zdecydowanie za mało.

Aby usprawnić gospodarkę odpadami w najbliższym czasie przewiduje się również zmiany w kwestii opłat za odpady komunalne, które przechowywane są w nieruchomościach niezamieszkanych. Cena ma być wysoka – adekwatna do kwoty, którą rzeczywiście wydaje się na ich utylizację i przechowywanie.

Źródło: Portal Komunalny