1000 ton osadów zebranych w poznańskich kanałach

Podczas czyszczenia największego kolektora ściekowego w Poznaniu wydobyto 1000 ton osadów. Zalegające warstwy miały od kilkudziesięciu centymetrów do jednego metra. Prace wykonywano z użyciem technologii nazywanej reliningiem modułami GRP.

Największe kanały w stolicy Wielkopolski odprowadzające ścieki groziły katastrofą budowlaną. Jak zaznaczył Marek Śliwiński z firmy Terlan korozja siarczanowa dotknęła już pierwsze warstwy zbrojenia. Szczególnie widać to na stropie. Jakie działania podjęto?

Fotowoltaika od Columbus Energy

Czyszczenie osadów przy użyciu technologii bezwykopowej

Poznańskie kanały wyczyszczono przy użyciu technologii nazwanej reliningiem modułami GRP. Moduły zostały wyprodukowane na zamówienie, gdyż kanały o przekroju prostokątnym mają niestandardowy rozmiar (3,2/2,6m). Przestrzeń pomiędzy starym kanałem a modułami GRP wypełniono specjalną mieszanką iniekcyjną. Łączna długość renomowanych kanałów wyniosła prawie 2,7km. Uwzględniono w tym kanały o przekroju kołowym 2,5m oraz kanały jajowe. Renowacji poddano także 14 komór kanalizacyjnych i 26 studni.

Renowację Kolektora Prawobrzeżnego I rozpoczęto we wrześniu 2018 roku. Projekt ma zakończyć się w styczniu 2020 roku, chociaż Marek Śliwiński nie wyklucza wcześniejszej renowacji (październik br). Obecnie prace są zakończone w 95%. Renowacja kolektora ściekowego szacowana na blisko 30mln złotych została wsparta unijnym dofinansowaniem z Funduszu Spójności (Program Infrastruktura i Środowisko).

fot. M.Matuszczak