11 tys. ekspertów ostrzega przed katastrofą klimatyczną

11 tys. ekspertów ostrzega świat przed katastrofą ekologiczną. Specjaliści różnych dziedzin z 53 krajów twierdzą, że nasz styl życia przyniesie „cierpienia ludzi na nieznaną skalę”. 

Eksperci uważają, że mają moralny obowiązek alarmować świat o zagrożeniach, które niesie ze sobą wyniszczenie środowiska i konsumpcyjny styl życia społeczeństw. 11 tys. specjalistów z różnych dziedzin i pochodzących z 53 krajów opisało w punktach najważniejsze zadania dla polityków i szefów światowych koncernów, które mają wpływ na politykę.

Specjaliści podkreślają, że nie mówią o niczym nowym – wszystkie dane na temat zużycia energii, wzrostu temperatur i populacji, masowej wycinki lasów, topnienia pokrywy lodowej na biegunach  i emisjach gazów cieplarnianych są ogólnodostępne. Wystarczy wyciągnąć właściwe wnioski.

Pomimo 40 lat globalnej dyskusji na ten temat ludzie zachowują się jak dawniej. Nie stajemy na wysokości zadania wobec tego kryzysu. Zmiany klimatyczne to nasza rzeczywistość, która niestety pogarsza się szybciej niż przewidywano – tłumaczy William Ripple, jeden z sygnatariuszy i profesor ekologii z wydziału leśnictwa uniwersytetu stanowego w Oregonie.

Oto sześć tematów, które zdaniem ekspertów wymagają natychmiastowej interwencji światowych rządów.

  1. Energetyka – nie przez przypadek energetyka zajmuje tu pierwsze miejsce. Czysta energia to w tej chwili największe wyzwanie we wszystkich krajach. Rozwiązaniem może być OZE, pompy ciepła i wspieranie sektora prosumenckiego. Odejście od węgla powinno być priorytetem rządów.
  2. Krótkotrwałe zanieczyszczenie powietrza (SLCP) – globalne podnoszenie się temperatur może zostać obniżone o 50%, jeśli ograniczymy emisję metanu, sadzy i innych zanieczyszczeń typu SLCP.
  3. Przyroda – wielkim problemem jest masowa wycinka lasów. Należy przywrócić ekosystemy leśne i bagienne.
  4. Jedzenie – spożycie mięsa należy maksymalnie ograniczyć. Marnowanie jedzenia to jeden z największych grzechów ludzkości – w tej chwili 1/3 produktów spożywczych trafia do kosza.
  5. Ekonomia – kraje powinny skoncentrować wszystkie wysiłki na projektach ratujących biosferę, a nie na powiększaniu PKB. Należy też zrobić wszystko, by odejść od stosowania paliw kopalnych.
  6. Populacja – każdego dnia rodzi się na świecie 200 tys. osób. Wskaźnik urodzeń powinien być niższy.