122 MWp od R.POWER dla ASI

Firma R.POWER informuje o “rekordowej transakcji”, którą sfinalizowała z Aberdeen Standard Investments. Fundusz przejmie 100 procent udziałów w farmach fotowoltaicznych o mocy 122 MWp. Ich roczna produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych ponad 54 tysięcy gospodarstw domowych.

Transakcja będzie naszą szóstą inwestycją na polskim rynku energetyki odnawialnej. Wpisuje się ona w naszą strategię nabywania i zarządzania kluczowymi aktywami infrastrukturalnymi w Europie. Istotnie umacnia ona naszą pozycję wiodącego inwestora na polskim rynku fotowoltaiki. Cieszymy się z możliwości odegrania aktywnej roli we wzroście energii odnawialnej w Polsce, w szczególności w sektorze fotowoltaiki, która jest aktywnie wspierana przez regulacje prawne mówi Dominic Helmsley, dyrektor działu Economic Infrastructure w ASI.

Fotowoltaika od Columbus Energy

O farmach od R.POWER

Przedmiotem transakcji było 130 projektów farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w zachodniej i centralnej części Polski. Realizowane są w formule “pod klucz”. Wszystkie posiadają wsparcie w postaci kontraktów różnicowych, CfD. Przejęte przez ASI farmy mogą wyprodukować 134 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. W przeliczeniu na redukcję emisji dwutlenku węgla, wynosi ona 106 tys. ton mniej rocznie.

– Bardzo się cieszymy, że przeprowadziliśmy największą w historii transakcję sprzedaży projektów słonecznych w Polsce. To nasza trzecia umowa z ASI na polskim rynku. Ich łączna moc fotowoltaiczna wynosi aż 168 MWp. Wolumen przeprowadzonej przez nas transakcji oraz najszybszy w Europie wzrost mocy pochodzącej ze słońca, sięgającej już do blisko 2 GWp pokazują, że Polska stała się ważną częścią rynku PV w Unii Europejskiej dodaje Przemysław Pięta, prezes R.POWER.

O funduszu Aberdeen Standard Investments

ASI pod koniec 2019 roku zarządzał ponad tysiącem globalnych aktywów o wartości 486,5 miliardów funtów. Opisana powyżej inwestycja jest szóstą tego funduszu na polskim rynku fotowoltaicznym. Na starym kontynencie posiada łącznie 11 aktywów związanymi miedzy innymi z dystrybucją gazu, hydroenergią, ciepłownictwem oraz magazynowaniem wodoru.