1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

18. Smart City Forum we Wrocławiu: nowe technologie, zeroemisyjna mobilność i zielona transformacja polskich miast

18. Smart City Forum we Wrocławiu: nowe technologie, zeroemisyjna mobilność i zielona transformacja polskich miast

28 i 29 maja 2024 r. we Wrocławiu odbyło się 18. Smart City Forum – najważniejsze spotkanie w Polsce zrzeszające włodarzy polskich miast, przedstawicieli administracji samorządowej oraz prezesów i kadry zarządzającej firm dostarczających rozwiązania dla smart cities. W wydarzeniu wzięło udział 400 uczestników, którzy wysłuchali merytorycznych wystąpień i debat z udziałem prezydentów miast i ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

18. edycja Smart City Forum – debata inauguracyjna

18. edycję Smart City Forum otworzyły wystąpienia Jakuba Mazura, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia, Macieja Bluja, Przewodniczącego Rady Programowej, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018 oraz Grzegorza Schetyny, Senatora RP. 

Podczas debaty inauguracyjnej, której główną osią było planowanie przyszłości miast, prelegenci poruszyli tematy związane z wyzwaniami cyfrowymi dla samorządów, komunikacją z pokoleniem Z, narzędziami sprzyjającymi włączeniu społecznemu, platformami partycypacyjnymi, integracją cyfrowo wykluczonych, wsparciem nowoczesnych form edukacji przez miasta, nowymi technologiami i infrastrukturą edukacyjną oraz polityką mieszkaniową dla młodych.

– Wszystkie rozwiązania technologiczne są narzędziem do jakiejś szerszej współpracy i oczywiście ich absolutnym celem i podstawą powinno być włączanie mieszkańców we współtworzenie miasta – stworzenie takich narzędzi, które dają możliwość szybkiej wymiany doświadczeń, dają możliwość wymiany informacji, bo to też jest szalenie ważne, że nie tylko informacja idzie w jedną stronę, kiedy to samorząd chce promować i komunikować swoje działania, ale ta informacja zwrotna. Dzięki narzędziom cyfrowym jest ona dużo łatwiejsza.  – komentowała Agata Wojda, Prezydentka Miasta Kielce.

a 6I6A0793 1 1024x684 1

Zeroemisyjny transport miejski

Następnie akcent dyskusji przeniesiony został na dążenie do zeroemisyjności w mobilności miejskiej. Pojawiły się wątki z obszaru celów i priorytetów elektromobilności do 2030 roku, tworzenia stref niskiej emisji, multimodalności transportu miejskiego, systemów sterowania ruchem i priorytetów dla transportu publicznego, systemów AI do zarządzania ruchem, polityki parkingowej i inteligentnego zarządzania parkingami, bezgotówkowej mobilności oraz optymalizacji infrastruktury i usług transportowych na podstawie danych o ruchu drogowym. 

“Czyste miasto dla mieszkańców” 

W ramach debaty “Czyste miasto dla mieszkańców” eksperci omówili tematy związane z ESG w miastach, w tym zagadnienia obejmujące zieloną transformację, poprawę jakości powietrza, walkę ze zmianami klimatu, przyspieszenie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, uchwały dotyczące krajobrazu, odbudowę po nawałnicach oraz wykorzystanie technologii do ochrony przybrzeżnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych.

Ważnym tematem Forum stało się wykorzystanie danych w mieście oraz hiperpersonalizacja mieszkańca i dostosowanie usług miejskich. Prelegenci omawiali kwestie dotyczące decyzji opartych na danych, w tym gromadzenia, analizy i wykorzystania danych do przewidywania zachowań i potrzeb społecznych, korzyści z otwartych danych i transparentności informacji, poprawy jakości życia mieszkańców, zastosowania IoT do monitorowania i zarządzania infrastrukturą miejską, nowych technologii mapowania miasta, personalizowanych usług miejskich oraz wykorzystania machine learning w zarządzaniu inteligentnymi miastami.

Bezpieczny samorząd

Dzień drugi kongresu rozpoczęło wystąpienie dr Krzysztofa Gawkowskiego, Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

– Dzisiaj ważna perspektywa tego co państwo widzi jako priorytet zarządzania odpowiedzialnym smart city, to jest, oprócz ram odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, rama bezpieczeństwa. Bezpieczny samorząd to samorząd bezpieczny również w sieci. Dlatego już rozpoczęliśmy program Cyberbezpieczny Samorząd. Ma on przekazać na rzecz JST ponad 1,5 mld złotych – mówił Minister Cyfryzacji.

a 6I6A1282 1 1024x683 1

Inwestycje miejskie

Następnie eksperci zgłębili temat inwestycji miejskich. Debata dotyczyła sposobów, w jakie miasta mogą przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu poprzez inwestycje, efektywne wykorzystanie finansowania z KPO, partnerstwa publiczno-prywatne, wdrożenia projektów takich jak „Rozświetlamy Polskę” oraz wykorzystanie przełomowych technologii. Nie zabrakło komentarza odnoszącego się do technologii dla zrównoważonego rozwoju oraz najlepszych praktyk w projektowaniu i rozwoju rozwiązań technologicznych w miastach, wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności regionów oraz dialogu i współpracy w celu identyfikacji problemów i potrzeb mieszkańców. Blok technologiczny wzbogaciły case studies, obrazujące praktyczne zastosowanie najnowszych technologii w miastach.

Energetyka i OZE

Prelegenci pochylili się także nad zagadnieniami z zakresu energetyki i oszczędności (Pełna lista prelegentów: https://smartcityforum.pl/prelegenci-2024/). 

Omówiono strategię radzenia sobie ze wzrostem kosztów energii, efektywność energetyczną i wydajne dostawy energii do miast, modernizację sieci ciepłowniczych, zarządzanie energią w kontekście energetyki i ekologii, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie instrumentów wspierających OZE dla budownictwa wielorodzinnego. 

Zwieńczenie kongresu stanowił blok poświęcony platformom i nowoczesnym rozwiązaniom dla e-urzędu. Eksperci przeanalizowali kwestie integracji usług i systemów e-urzędu dla uproszczenia procesów administracyjnych, automatyzacji procesów za pomocą technologii, wykorzystania Blockchain do zabezpieczania transakcji, usprawnienia zintegrowanych systemów płatności, efektywnej komunikacji z mieszkańcami przez portale miejskie, dostępu do usług na urządzeniach mobilnych, potencjału elektronicznych kart obywatelskich oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w urzędach.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 18. Smart City Forum.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.