45 mln na instalacje OZE w województwie lubuskim

Już za kilka dni rusza nabór wniosków na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dotacja w wysokości 45 mln pochodzi z funduszu europejskiego i jest skierowana nie tylko dla firm, ale także m.in. uczelni, organizacji, rolników i właścicieli budynków wielorodzinnych.

Od 26 listopada będzie można składać wnioski o dofinansowanie na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Termin składania wniosków mija 30 stycznia 2019 roku, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w sierpniu. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na budowę elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasowych o mocy 5 MW, elektrowni fotowoltaicznych – do 2MW i biogazowni – do 1MW. Dopuszcza się realizację projektów obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Do składania wniosków uprawnieni są: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (stowarzyszenia), spółki prawa handlowego (należące do jednostek samorządu terytorialnego), jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych, operatorzy systemu dystrybucyjnego, grupy producentów rolnych, uczelnie, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze, instytucje kultury, organy administracji państwowej prowadzące szkoły, a także rolnicy, rybacy śródlądowi i hodowcy ryb prowadzący działalność gospodarczą.

Środki finansowe w wysokości 45 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały przeznaczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioski o dotacje należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.