50% OZE w ciepłownictwie do 2030 roku? Szanse i wyzwania

Stopniowe odchodzenie od niezbyt ekologicznych paliw kopalnych zachęca do poszukiwania innych, bardziej zielonych rozwiązań. Jednym z nich mogą być odnawialne źródła energii. O szansach i wyzwaniach, które stoją w kolejnych latach przed OZE w branży ciepłownictwa, opowiedział Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Patrząc na uregulowanie pakietu zimowego, tego, który teraz jest przedmiotem prac na poziomie europejskim, zakłada się, że na koniec 2030 r. w ogóle w ciepłownictwie w krajach Unii udział OZE powinien być na poziomie 50%. Jeżeli spojrzymy z kolei na rozpoczęcie konsultacji nad długoterminową strategią dekarbonizacji, a te konsultacje Komisja Europejska ogłosiła właśnie w lipcu [2018 r.], to zakładanym jest brak paliw kopalnych już przy tak zwanej czwartej, piątej generacji dla ciepłownictwa – zauważył Jacek Szymczak.

Odejście od paliw kopalnych wymusza poszukiwanie i stosowanie innych rozwiązań. Jak podkreśla prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, z pewnością ich miejsce w dużym stopniu zajmą odnawialne źródła energii. Miks energetyczny będzie zróżnicowany, jednak z przewagą energii pochodzącej z biomasy oraz z innych źródeł niezależnych od pogody, takich jak np. geotermia. Z pewnością wzrośnie rola odnawialnych źródeł energii, przez co coraz częściej będą montowane m.in. wielkoskalowe kolektory słoneczne. Wzrośnie także popularność zjawiska Power-to-Heat, czyli wykorzystywania nadwyżki energii elektrycznej do produkcji ciepła, co przyczyni się do powstawania kolejnych magazynów ciepła.

Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć z całą pewnością, że np. w 2040 r. nie będzie węgla i OZE zastąpi węgiel. Natomiast pewnym jest, że będzie się zmieniała struktura paliwowa, coraz większy będzie udział odnawialnych źródeł energii, ale równie dobrze będziemy korzystać w większym zakresie z ciepła odpadowego lub, mam nadzieję, po wprowadzeniu (…) systemu wsparcia kogeneracji od 2019 r. [skorzystamy także z] jednostek skojarzonych, które na przykład będą pracowały na gazie ziemnym – prognozuje prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.