80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Od 31 marca do 28 maja 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji OZE z Funduszy Europejskich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Składanie wniosków

To już siódmy (ostatni) nabór w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 “Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej”. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje (budowa lub przebudowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną o mocy powyżej 2 MW). Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii. Ostateczny termin składania wniosków w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie mija 28 maja 2021 roku o godz. 24:00, a w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tego samego dnia, ale o godz. 15:30. 

Poziom wsparcia i szczegóły

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak jest to nie więcej niż 85% i kwota nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można również postarać się o częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. W przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wysokość premii inwestycyjnej wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20%. Większe szanse mają projekty o dużym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowanie oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/przebudowy danej instalacji.

Poznaj szczegóły naboru. 

źródło: nfosigw.gov.pl