Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Prognozy dla OZE, a w tym niższa cena fotowoltaiki

energy

Prognozy dla OZE, a w tym niższa cena fotowoltaiki

Energia wiatrowa i fotowoltaiczna stają się coraz częściej wybieraną formą pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Do 2050 roku te formy mają zaspokoić 56% popytu świata na energię. Dodatkowo wzrośnie zapotrzebowanie na magazyny energii, które gwarantują przechowywanie i korzystanie ze zgromadzonej energii w dowolnej chwili, np. wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię jest wyjątkowo wysokie.

Reklama

Eksperci przewidują

Ponad 65 analityków i ekspertów Bloomberg New Energy Finance (BNEF) stworzyli długoterminową analizę dotyczącą przyszłości gospodarki energetycznej. W analizie wzięto pod uwagę wiele gałęzi gospodarki: transport, przemysł, a także sytuację gospodarstw domowych w obliczu przemian sektora energii. Przeanalizowano, jakie są najważniejsze czynniki kształtujące rozwój odnawialnych źródeł energii, punkty krytyczne, możliwości i zagrożenia w procesie transformacji do 2050 roku. Ważną rolę ma odegrać energia wiatrowa, słoneczna, wytwarzanie i stosowanie energii wodorowej oraz wdrażanie elektromobilnych rozwiązań.

Szanse i zagrożenia

Światową gospodarkę energetyczną czeka znaczna przemiana. Jeżeli globalne emisje mają zostać zredukowane i utrzymane na stałym poziomie, poszczególne kraje muszą przejść na niskoemisyjne źródła energii. Problemem są te gałęzie gospodarki, z których trudno usunąć emisje lub zastąpić je zeroemisyjnymi i ekonomicznie osiągalnymi substytutami (np. przemysł komercyjny, lotnictwo lub żegluga). Jednocześnie problemem staje się wciąż rosnący popyt na węgiel, co martwi analityków. 

Na światową ilość emisji znaczny wpływ mają Chiny, które jednocześnie stymulują transformację, ponieważ produkują ogromną ilość ogniw i modułów fotowoltaicznych. Chiny jeszcze w tym roku mają podłączyć do sieci instalacje PV o skumulowanej mocy 65-75 GW, co przewyższa europejskie prognozy ponad trzykrotnie.

Branża fotowoltaiczna rośnie w siłę

Jon Moore, dyrektor generalny BNEF jednoznacznie komentował wyniku raportu:

– Następne dziesięć lat będzie miało kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Musimy wziąć pod uwagę trzy kluczowe kwestie: przyspieszone tempo rozmieszczania energii wiatrowej i fotowoltaicznej, szybsze wykorzystywanie i wdrażanie pojazdów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii na małą skalę i niskoemisyjnych technologii grzewczych, takich jak pompy ciepła. Trzeba pamiętać o wdrażaniu paliw o zerowej emisji podsumował.

Według analiz BNEF, udział energii uzyskanej z fotowoltaiki ma wzrosnąć z poziomu 135 GW w roku 2020 do 160 GW w roku 2021 i ma stopniowo wzrastać o kolejne kilkanaście dodatkowych GW mocy. Jeżeli zrealizowałby się optymistyczne scenariusz, moce mogłyby osiągnąć nawet 209 GW, które w ciągu dwóch lat zwiększyłby się do 240 GW. Który z tych scenariuszy zostanie zrealizowany?

Tańsza fotowoltaika

Według BNEF zmaleją ceny standardowych (krystalicznych) modułów z ogniwami o długości boku 166 mm. Cena ma spaść w tym roku do średniego poziomu ok. 0,19 USD/W. Z każdym rokiem cena ma maleć, a do 2025 roku powinna osiągnąć 0,15 USD/W. Na zmniejszające się koszty ma też wpływać stopniowe wprowadzanie ogniw o długości boku 210 mm.

Cały raport BNEF dostępny jest tutaj.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.