Agroenergia startuje. Do 800 tys. zł dotacji dla rolników

Agroenergia nowym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwa środowiska i rolnictwa zaprezentowały propozycję rządowego wsparcia. Program ma na celu wsparcie produkcji i budowy instalacji energii z odnawialnych źródeł energii.

Rolnicy otrzymają wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz magazynów energii. Dotacje obejmują instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, energetykę wodną oraz budowę biogazowni. Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 40% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 800 tys. zł. NFOŚiGW będzie również udzielać niskooprocentowanych pożyczek na instalację OZE – pożyczka może pokryć 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wyniesie WIBOR 3M + pb.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polskie rolnictwo zieloną elektrownią

Budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln złotych. Jak podaje NFOŚiGW, 120 mln złotych przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a pozostałe 80 mln złotych jest wsparciem bezzwrotnym. – To zwiększenie dochodów gospodarstw, wykorzystanie naturalnego potencjału – biomasy. Jest to też szalenie ważne dla stabilizacji energii elektrycznej w sieci. To wieś jest najbardziej narażona na niedostatki energii, na spadki napięcia, na wyłączenia w sytuacjach kryzysu – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Wnioski można składać od lipca do 20 grudnia tego roku lub do wyczerpania alokacji środków. Podpisywanie umów o dofinansowanie będzie trwało maksymalnie do 2023 r., NFOŚiGW przewidziało wypłacanie środków do 2025 r.