Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce osiągnęła poziom 4 Positive Impact Rating 2022

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce osiągnęła poziom 4 Positive Impact Rating 2022

Rating Pozytywnego Wpływu (PIR) to międzynarodowy projekt UN Global Compact, WWF i organizacji studenckich, który umożliwia ocenę siły wpływu uczelni biznesowych na przyszłych liderów i na ich otoczenie. Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce osiągnęła w rankingu poziom 4.

Reklama

Positive Impact Rating

Positive Impact Rating for Business Schools opiera się wyłącznie na ocenie dokonywanej przez studentów, którzy sami oceniają swoją szkołę.

Model oceny PIR obejmuje trzy obszary: Educating, Engaging, Energizing oraz siedem wymiarów. W każdym z wymiarów znajdują się pytania, które pozwalają ocenić, jak uczniowie postrzegają obecny stan szkoły pod względem wywierania pozytywnego wpływu.

W kolejnych trzech pytaniach otwartych uczniowie pytani są o to, co ich szkoła powinna zacząć, przestać i kontynuować w ramach realizacji swojego zobowiązania do zapewnienia edukacji w zakresie zarządzania, która ma pozytywny wpływ na świat.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 45 uczelni biznesowych z 21 krajów z pięciu kontynentów. Audyt pozytywnego oddziaływania swoich uczelni na społeczeństwo i na środowisko naturalne przeprowadziło łącznie 8640 studentów. 

W Akademii Leona Koźmińskiego projekt koordynowała organizacja studencka Green Kozminski.

Green Kozminski

Czym zajmuje się studencka organizacja?

– Green Kozminski działa przy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i skupia się na działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Studenci aktywnie budują zaangażowanie Akademii Leona Koźmińskiego na rzecz kultywowania wartości wyrażonych w Celach Agendy 2030 ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – powiedziała pomysłodawczyni i liderka Green Kozminski Agata Ordon.

Wyniki raportu zostały oficjalni zaprezentowane 2 czerwca podczas PIR 2022 Deans Summit w Nowym Jorku, gdzie Akademię Leona Koźmińskiego i Green Kozminski reprezentowała Aleksandra Knap.

Podczas wydarzenia byłam jedyną studentką i przedstawicielem głosu młodego pokolenia. Przybliżyła obecnym rektorom i profesorom informacje o zrównoważonych projektach realizowanych w Koźmińskim, a także o inicjatywach Zielonego Koźmińskiegopowiedziała Aleksandra Knap, współzałożycielka Green Kozminski.

Link do strony: https://www.positiveimpactrating.org

Raport:
https://www.positiveimpactrating.org/_files/ugd/d46c06_93acfba677184021b705632bb4165ef5.pdf

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.