Aukcje OZE 2016: Ministerstwo Energii twierdzi, że powstaną nowe farmy PV przed latem 2017.

Zdaniem wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego, w ramach aukcji ogłoszonych w tym roku powstaną w naszym kraju nowe farmy PV. Wiceminister szacuje, że łączna nowa moc wyniesie około 100 MW. Zdaniem Piotrowskiego, przeważająca część tych instalacji zostanie uruchomiona przez rozpoczęciem sezony letniego 2017.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wiceminister podkreśla, że resort zdecydował się na tak szybkie powstanie farm PV z uwagi na krótki okres realizacji tych inwestycji – pozwoli to na szybką weryfikacje działania nowego systemu aukcyjnego, w ramach którego dofinansowane są w Polsce OZE. Inwestycje w instalacje PV cieszą się dużą podażą w naszym kraju, co jak uważa ME, przełoży się na niskie ceny energii pochodzącej z tego źródła.

Rozwój fotowoltaiki jest także istotny z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jak zauważa Piotrowski. “Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r” podsumowuje wiceminister.