Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Aukcje OZE zależne od różnicy kilkudziesięciu groszy

Aukcje OZE zależne od różnicy kilkudziesięciu groszy

Najbliższa aukcja OZE wymaga przemyślanej strategii wytwórców energii, ponieważ stały spadek cen referencyjnych przekłada się na spadek najwyższej ceny, według której rząd kontraktował zakup energii OZE.

B1
Reklama

Przeprowadzone analizy pokazują, że licytowanie powyżej 360 zł/MWh w koszyku “fotowoltaika i wiatr na lądzie” do 1 MW będzie ryzykowne, zatem o wygranej w aukcji mogą zadecydować różnice na poziomie kilkudziesięciu groszy.

Problematyczna strategia aukcyjna

Ustawa o OZE zakłada, że mechanizmy aukcyjne powinny motywować uczestników do konkurencji cenowej, która w praktyce oznacza, że wygrywa 80% najtańszych ofert. W efekcie wytwórcy oferują cenę na tyle niską, aby odnieść sukces. Ostatnie lata pokazują, że najwyższa cena zwycięskiej oferty miała relatywnie stałą relację względem ceny referencyjnej – na poziomie ok. 88%. Jeżeli ta relacja się utrzyma, to cena zwycięskiej oferty będzie wynosiła ok. 339 zł/MWh.

Reklama

Przeprowadzone dotychczas aukcje pokazują, że średnia cena zwycięskiej oferty utrzymywała się na względnie stałym poziomie 350 zł/MWh, który stanowił “linię oporu wytwórców”. Ponadto większość ofert znajdowała się w przedziale pomiędzy ceną średnią a maksymalną. Jeżeli ten trend się utrzyma, przy stabilnej cenie średniej, to w praktyce o zwycięstwie zadecydują różnice kilkudziesięciu groszy.

Model finansowy, który prognozuje sprawozdania finansowe na okres 15 lat jest pomocny w propozycji aukcyjnej, ponieważ dokładnie kalkuluje przyszłe przepływy pieniężne, uwzględniając sposób finansowania, koszt kapitału, wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych oraz planowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej.

Spóźniona nowelizacja

Zakładano, że nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie przed końcem II kwartału, co umożliwi przeprowadzenie aukcji na początku IV kwartału. Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej jest mało prawdopodobne, aby inwestycje biorące udział w aukcjach rozpoczęły produkcję w 2020 r. Spośród wszystkich wymienionych rozwiązań OZE jedynie instalacje fotowoltaiczne mogą osiągnąć ten etap – dlatego IEO wnioskowało za zwiększeniem planowanego wolumenu zakupu energii wytwarzanej za pomocą fotowoltaiki.

źródło: globenergia.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.