Gdzie wykorzystujemy olej termiczny?

W wielu sektorach przemysłu do prowadzenia prawidłowego procesu przetwórczego lub wytwórczego wymagane jest uzyskanie szczególnie wysokiej temperatury lub dostarczenie znacznych ilości energii cieplnej, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego i prawidłowego…