Polskie smart city w Brzezinach

Już w zeszłym roku burmistrz Brzezin ogłosił chęć przekształcenia miasta w smart city i rozpoczął realizację. Plan zakłada samowystarczalność energetyczną, produkcję prądu i ciepła z OZE, własne linie energetyczne oraz…

Projekt rozporządzenia – ruszyły konsultacje

W dniu wczorajszym Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE do konsultacji…