Brak efektywności w rządzie – apel Koalicji Klimatycznej

Biznes, związki zawodowe, organizacje społeczne i Koalicja Klimatyczna apelują do premier Kopacz o znaczące przyspieszenie prac rządu nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Dalsze opóźnienia w przyjęciu tego aktu prawnego…

Czym są biogazownie? Jak powstaje biogaz?

Biogazownia to zespół urządzeń, które produkują jednocześnie energię elektryczną, cieplną i nawóz ekologiczny. Głównym zadaniem jest produkcja biogazu, która następuje w procesie beztlenowej fermentacji metanowej różnorodnych substancji lub odpadów organicznych.

Czym są odnawialne źródła energii?

Zgodnie z ustawą o Prawie Energetycznym, odnawialne źródła energii (OZE) to takie, które w procesie przetwarzania bazują na energii naturalnej. Do naturalnych źródeł energii zaliczamy zaś przede wszystkim energię wiatru,…

Nowa ustawa o OZE. Co się zmienia?

W lutym bieżącego roku parlament przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), której jednym z najważniejszych założeń było wprowadzenie systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE.

Świat OZE – niebawem startujemy!

W przeciągu kilku dni wystartuje Świat OZE! Pierwszy tego typu kompleksowy portal informacyjny o odnawialnych źródłach energii. Branża OZE rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie, m.in. dzięki nowym…