Nowelizacja ustawy OZE w 2020 roku – jakich zmian można się spodziewać?

Nowelizacja ustawy OZE w 2020 roku – jakich zmian można się spodziewać?

W sierpniu 2020 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument wprowadza szereg przepisów i aktualizacji dotyczących mikroinstalacji OZE. Czy są to ułatwienia dla inwestorów czy wręcz przeciwnie? Jakie zmiany w przepisach wejdą w życie w 2021 roku i jak wpłyną na popularyzację odnawialnych źródeł energii?

O co chodzi z drewnem energetycznym?

O zmianach w Ustawie o OZE mówiło się głównie w kontekście kontrowersji związanych z nową definicją drewna energetycznego. Jest to surowiec, który można spalać w elektrowniach w celu produkcji energii elektrycznej. Pandemia koronawirusa sprawiła, że duża część takiego drewna w ostatnim czasie nie została odebrana przez kontrahentów i zalega w lasach. Nowelizacja przepisów umożliwi Lasom Państwowym jego sprzedaż do elektrowni. Skutkiem tego będzie więc zużytkowanie drewna i poprawa sytuacji finansowej instytucji Lasów Państwowych. Organizacje ekologiczne zwracają jednak uwagę na fakt, że zmiana przepisów może się przyczynić do zwiększenia ilości wycinek – stąd kontrowersje wokół ustawy.

Kwestie związane z drewnem energetycznym to część rządowej polityki dotyczącej ochrony środowiska. Nowelizacja Ustawy o OZE zawiera też jednak zmiany, które w większej części dotyczyć będą indywidualnych inwestorów planujących budowę własnych instalacji opartych o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. I tutaj informacje wydają się być zdecydowanie pozytywne.

Co się sprawdza, pozostaje bez zmian – przedłużenie działania dotychczasowych rozwiązań

Nowelizacja zakłada wydłużenie do 30 czerwca 2045 roku maksymalnego okresu obowiązywania mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Co stanowi owe mechanizmy wsparcia? Są to m.in. systemy rozliczeń opustu w ramach programu prosumenckiego. To również obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim.

ev sustainability digital ad 300x250 921167513 PL final jun28 1
ev sustainability digital ad 750x200 949073423 PL PL Aug22 final 1

W ramach systemów FIP (tzw. feed-in premium) oraz FIT (feed-in-tariff), a także systemów aukcyjnych, pozostaje w mocy obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej. Czym jest FIT/FIP? To wsparcie dla producentów ekologicznej energii, tzw. system taryf gwarantowanych (FIT) i system dopłat do ceny rynkowej (FIP). Najczęściej korzystają z niego małe elektrownie wodne i biogazownie. Mechanizm oferuje właścicielom stałe wynagrodzenie za produkowaną energię nawet przez 15 lat od rozpoczęcia produkcji. Funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP wraz z możliwością uzyskania pomocy finansowej w ich ramach zostało przedłużone o kolejne 5 lat, to znaczy z 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Co ulegnie zmianie – dodatkowe ułatwienia dla inwestorów OZE

sungrow emea vc m6uljj6y unsplash

Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy, z jakimi stykali się inwestorzy, zdecydowano się też wprowadzić do przepisów kilka ułatwień. Zrezygnowano z części obowiązków koncesyjnych dotyczących przedsiębiorców chcących inwestować w małe instalacje. Uzyskanie koncesji będzie teraz konieczne dopiero w przypadku budowy o łącznej mocy instalacji wynoszącej 1MW. Dotąd ta wielkość była o połowę niższa. Wszyscy właściciele mniejszych instalacji prowadzący działalność gospodarczą będą uwzględnieni w tzw. rejestrze wytwórców energii w małej instalacji. Uproszczenie procedur w przypadku nie tak znacznych inwestycji będzie z pewnością stanowiło zachętę dla wielu przedsiębiorców.

Zmiany na lepsze dotyczą jednak nie tylko osób prowadzących biznesy. Sporym problemem proceduralnym był do tej pory fakt, że budowa instalacji OZE była uzależniona od uwzględnienia ich w dwóch gminnych dokumentach – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wymagane zmiany w dokumentach bardzo często blokowały wiele inwestycji z uwagi na długi czas procedowania nowych ustaleń. Problem w dużej części rozwiązuje właśnie nowelizacja Ustawy o OZE z 2020 roku.

Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie już obowiązku nanoszenia zmian w wyżej wymienionych dokumentach w 3 przypadkach. Są to:

  • Wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW.
  • Urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące o dowolnej mocy.
  • Urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW.

Nowe przepisy sprawią, że budowa mikro i małej instalacji nie będzie już tak kłopotliwa i czasochłonna oraz nie będzie wymagała tak wielu skomplikowanych procedur formalnych. To kolejny krok w stronę większej popularyzacji odnawialnych źródeł energii.

Ustawa OZE w 2021 roku a ekologiczne inwestycje

Zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii wprowadzone w 2020 roku nie są wielkie i przełomowe, ale zdecydowanie mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania zieloną energią zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Przekonywanie do zasadności i opłacalności inwestycji w alternatywne źródła energii jest bowiem bardzo ważne. Jednak nie mniej istotne wydaje się usuwanie przeszkód proceduralnych i utrudnień z drogi tym, którzy na budowę mikroinstalacji już się zdecydowali.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.