Bankructwo SunEdison – firma nie pozostawia nic dla akcjonariuszy

Amerykańska firma SunEdison ogłosiła bankructwo, a sąd wydał pozwolenie na przeprowadzenie tej operacji bez zabezpieczania środków dla udziałowców. W szczytowym momencie akcjonariusze SunEdison zainwestowali w przedsiębiorstwo około dziesięć miliardów dolarów.

SunEdison znany był z karkołomnego tempa rozwoju. Jak wynika z dokumentów złożonych w sądzie przez Philipa Gunda, szefa działu finansów, spółka wykorzysta procedurę opisaną w rozdziale jedenastym ustawy, która „umożliwia firmie dalsze działanie w celu zarządzania i maksymalizowania pozostałych spółce zasobów”. W tym przypadku zasobami jest głównie własność intelektualna.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Takie orzeczenie wydał sędzia Stuarta Bernsteina pomimo sprzeciwu ze strony akcjonariuszy i inwestorów firmy. Gund dodał, że niebawem opublikuje wyjaśnienie, dlaczego postępowanie zrealizowano w ten sposób. Sędzia Bernstein powiedział, że nie widzi żadnych dowodów na to, że decyzja została podjęta w złej wierze.

W kwietniu 2016 roku, gdy SunEdison po raz pierwszy starał się o sądową ochronę z uwagi na bardzo kiepskie wyniki finansowe, stworzono dwie spółki zależne – TerraForm Power i TerraForm Global – związane finansowo z SunEdison. Miały one zakupić systemy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Bankructwo amerykańskiej firmy ma zaspokoić około 16,1 miliarda dolarów długów zaciągniętych u około 1500 podmiotów. Dzięki sprzedaży projektów ze swojego portfolio spółkom TerraForm Power i TerraForm Global przedsiębiorstwo uzyska środki na spłatę zobowiązań.