1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Budownictwo zeroenergetyczne

Budownictwo zeroenergetyczne

Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnym i ekologicznym budownictwem. Jego rozwój stał się możliwy dzięki opracowywanym technologiom produkcji i magazynowania energii, przez co budynki zeroenergetyczne charakteryzują się zerowym bilansem energii netto, a przy tym nie stanowią źródła szkodliwych emisji do atmosfery.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Budynek zeroenergetyczny to taki, który jest samowystarczalny energetycznie. Charakteryzuje go szczególnie niskie zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania. Wynika to z użycia doskonałych materiałów izolacyjnych w przegrodach. Innymi ważnymi czynnikami są: wysoki stopień odzysku ciepła z wentylacji oraz maksymalne wykorzystanie zysków ciepła (np. zyski solarne w związku z dużymi przeszkleniami lub wykorzystaniem technologii pasywnych). Ponadto cała potrzebna w budynku energia dostarczana jest dzięki wewnętrznym systemom produkcji prądu, a zapotrzebowanie na ciepło pokrywają systemy pozyskujące i magazynujące energię promieniowania słonecznego lub energię wiatru. Dopuszczalne jest używanie dostarczanej z zewnątrz energii odnawialnej w postaci biomasy lub biopaliw. Ponadto, w związku z korzystaniem ze źródeł odnawialnych, domy zeroenergetyczne nie są emiterami szkodliwych związków do atmosfery.

Niestety cały proces realizacji takiego budynku jest niezwykle kosztowny, ale w związku z powstawaniem coraz nowszych technologii może to ulec zmianie na korzyść użytkowników. Na rozwój nowoczesnego budownictwa zeroenergetycznego ma jednak wpływ nie tylko postęp technologiczny, ale także badania naukowe. Wykorzystują one zebrane dane dotyczące wydajności energetycznej w budownictwie tradycyjnym i ekperymentalnym, by stworzyć zaawansowane komputerowe modele do przewidywania skuteczności projektów konstrukcyjnych.

Bullitt Center to jeden z najbardziej samowystarczalnych budynków na świecie. Ten zlokalizowany w Seattle biurowiec jest zeroenergetyczny, gdyż wykorzystuje taką samą (lub czasem mniejszą) ilość energii jaką generuje. Energia pozyskiwana jest z paneli fotowoltaicznych. Podczas wystąpienia nadwyżek w produkcji energii, jest ona wysyłana do sieci, natomiast przy niedoborach – energia jest z sieci odbierana. Zamontowane przez firmę SunPower panele PV charakteryzują się najwyższą wydajnością spośród dostępnych do zastosowań komercyjnych. Cała instalacja znajduje się na dachu i składa z 570 paneli. Generują one około 230 tys. kWh rocznie.

Obiekt, w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej, wykorzystuje m.in.: światło dzienne, ogrzewanie geotermalne oraz system chłodzenia. Aby uzyskać lepszą ekspozycję na światło dzienne, konieczne było uzyskanie od władz miasta specjalnego pozwolenia na powiększenie wysokości każdego z pięter budynku. Najważniejszym elementem, który stanowi mózg Bullitt Center jest system zarządzania budynkiem (BMS). Odpowiada on za kontrolę nad wszystkimi procesami, tj. kompostowanie, uzdatnianie wody i wentylacja, a także regulację systemów ogrzewania i chłodzenia.

Ten trend wchodzi również do Polski. Jest to spowodowane nie tylko modą, ale również uwarunkowaniami prawnymi oraz promowaniem energooszczędnych obiektów przez UE. Nowe przepisy wymagają, by od końca 2018 roku wszystkie budynki należące do władz publicznych charakteryzowały się niemal zerowym zużyciem energii. Dwa lata później to samo dotyczyć będzie wszystkich nowo powstających budynków.

W roli ciekawostki można dodać, że budynki, w których zyski energii są większe niż straty nazywane są plusenergetycznymi. Obiekty tego typu mogą być  wyposażane w rozbudowane systemy kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych. Pierwszym takim budynkiem był Heliotrop, wybudowany w 1994 roku w Niemczech.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.