Chorwacja nadrabia zaległości. Trzy najbliższe dekady zrewolucjonizują tamtejszą energetykę

W ciągu najbliższych trzech dekad Chorwacja zanotuje duży wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – informuje agencja Reuters, powołując się na wypowiedź krajowego eksperta kształtującego nową chorwacką strategię energetyczną.

– Naszym celem jest podniesienie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 90% do 2050 r. Obejmowałoby to energię słoneczną, energię wiatrową, energię wodną i energię geotermalną – powiedział Goran Granic, szef lokalnego think-tanku ds. energii. w związku z przygotowaniem wytycznych dotyczących przyszłego rozwoju energetycznego Chorwacji. Oczekuje się, że rząd zatwierdzi nową strategię, obejmującą okres do 2050 r., pod koniec tego kwartału.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Warto wspomnieć, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są w Chorwacji stosunkowo niskie od momentu uzyskania niepodległości w 1991 r. Według danych Unii Europejskiej, w 2017 r. Chorwacja wyprodukowała prawie 30% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, głównie w elektrowniach wodnych. – W poprzedniej dekadzie większość inwestycji trafiła na farmy wiatrowe, ale teraz spodziewam się silnej fali inwestycji w produkcję energii słonecznej w Chorwacji przy spadających cenach technologii – powiedział Granic podczas konferencji energetycznej w mieście Pula. Zapowiedział jednocześnie, że przyszłe finansowanie energii odnawialnej w Chorwacji nie będzie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, wymagać żadnych zachęt państwowych. Wyjątek stanowi energia geotermalna, w przypadku której początkowe koszty inwestycyjne są bardzo wysokie. W tym tygodniu państwowa rada energetyczna przedstawiła dziesięcioletni cykl inwestycyjny w produkcji energii słonecznej.