Chorwacja nadrabia zaległości. Trzy najbliższe dekady zrewolucjonizują tamtejszą energetykę

W ciągu najbliższych trzech dekad Chorwacja zanotuje duży wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – informuje agencja Reuters, powołując się na wypowiedź krajowego eksperta kształtującego nową chorwacką strategię energetyczną.

– Naszym celem jest podniesienie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 90% do 2050 r. Obejmowałoby to energię słoneczną, energię wiatrową, energię wodną i energię geotermalną – powiedział Goran Granic, szef lokalnego think-tanku ds. energii. w związku z przygotowaniem wytycznych dotyczących przyszłego rozwoju energetycznego Chorwacji. Oczekuje się, że rząd zatwierdzi nową strategię, obejmującą okres do 2050 r., pod koniec tego kwartału.

Warto wspomnieć, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są w Chorwacji stosunkowo niskie od momentu uzyskania niepodległości w 1991 r. Według danych Unii Europejskiej, w 2017 r. Chorwacja wyprodukowała prawie 30% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, głównie w elektrowniach wodnych. – W poprzedniej dekadzie większość inwestycji trafiła na farmy wiatrowe, ale teraz spodziewam się silnej fali inwestycji w produkcję energii słonecznej w Chorwacji przy spadających cenach technologii – powiedział Granic podczas konferencji energetycznej w mieście Pula. Zapowiedział jednocześnie, że przyszłe finansowanie energii odnawialnej w Chorwacji nie będzie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, wymagać żadnych zachęt państwowych. Wyjątek stanowi energia geotermalna, w przypadku której początkowe koszty inwestycyjne są bardzo wysokie. W tym tygodniu państwowa rada energetyczna przedstawiła dziesięcioletni cykl inwestycyjny w produkcji energii słonecznej.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: