Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co to jest audyt energetyczny budynku? 

Co to jest audyt energetyczny budynku? 

Audyt energetyczny to jeden z podstawowych dokumentów przy aplikowaniu o dofinansowania ws. termomodernizacji budynków. W dodatku to prawny obowiązek każdego dużego przedsiębiorcy. Na czym polega audyt energetyczny budynku, ile kosztuje i czy można go przeprowadzić samemu? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Co to jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to kompleksowy proces analizy i oceny budynku pod kątem energochłonności, czyli ilości i struktury zużycia energii. Celem audytu energetycznego jest wypracowanie opłacalnych rozwiązań modernizacyjnych, które mogą zmniejszyć zużycie energii. 

Przedmiotem audytów energetycznych mogą być budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien obejmować wszystkie elementy, instalacje i urządzenia związane ze zużyciem energii w budynkach, czyli m.in.: 

 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • ściany, dachy, stropodachu, 
 • źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje do spalania biomasy, pompy ciepła), 
 • inne, niekonwencjonalne źródła energii i chłodu. 

Audyt energetyczny to dokumentacja techniczna, która powinna zawierać dane techniczne obiektu, ocenę aktualnego stanu energetycznego budynku, analizę i ocenę usprawnień technicznych pod kątem energochłonności, kosztów usprawnień oraz możliwości ich sfinansowania.

Przepisy, które określają szczegółowe wymagania dotyczące opracowania audytu energetycznego zawarte są w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego w Dzienniku Ustaw nr 43/2009, poz. 346 ze zmianami w dzienniku z 2015, poz. 1606.

Jak długo ważny jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny jest ważny przez okres 10 lat. Jeśli termomodernizacja budynku się poprawi – można wykonać w tym okresie nowe. 

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Przedsiębiorcy często mylą audyt energetyczny z audytem efektywności energetycznej, chociaż to zupełnie inne procedury. Głównym przedmiotem audytu efektywności energetycznej nie jest kompleksowa analiza sytuacji ekonomiczno-energetycznej przedsiębiorstwa, ale konkretne przedsięwzięcie mające służyć poprawie efektywności energetycznej. 

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Według ustawy z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej audyt energetyczny budynku to obowiązek każdego dużego przedsiębiorcy, który musi wykonać lub zlecić jego przeprowadzenie co 4 lata. Ten obowiązek nie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ani domów rodzinnych. 

Duży przedsiębiorca to ten, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich:

 • zatrudniał więcej niż 250 pracowników, 
 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koncie jednego z tych lat przekroczyły wartość 43 mln euro. 

Kiedy audyt energetyczny budynku jest potrzebny?

Audyt energetyczny budynku jest konieczny w przypadku ubiegania się o dofinansowania związane z termomodernizacją budynku,w ramach programów finansowane przez:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • regionalne programy operacyjne, 
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
 • system białych certyfikatów. 

Sprawdź, które z dotacji i programów rządowych wymagają przeprowadzenia audytu energetycznego.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Cena audytu energetycznego jest określana indywidualnie w zależności od specyfiki obiektu. Średnio audyt energetyczny domu jednorodzinnego waha się od 1000 do 2000 zł. Z kolei audyt energetyczny przedsiębiorstwa to koszt powyżej 3000 zł. 

Darmowy audyt energetyczny – czy to możliwe?

W 2020 roku Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach programu “Wsparcie techniczne na rzecz promowania audytu energetycznego i inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach” oferowała małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość przeprowadzenia bezpłatnego, uproszczonego audytu energetycznego. 

Raczej nie spotyka się darmowych audytów energetycznych, dlatego po trafieniu na taką ofertę warto upewnić się, że przeprowadzona przez audytora analiza nie jest fałszerstwem. 

Kto może wykonać audyt energetyczny?

W przypadku audytu energetycznego prawo nie określa, kto może opracować audyt energetyczny. Z kolei audyt energetyczny przedsiębiorstwa winien być przeprowadzony przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz posiada prawne uprawnienia. 

Najbezpieczniej wykonanie audytu energetycznego zlecić specjaliście. Listę rekomendowanych audytorów można znaleźć przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych lub Krajową Agencję Poszanowania Energii SA

Czy można samemu przeprowadzić audyt energetyczny? 

Profesjonalny audyt energetyczny może wykonać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba. 

Rząd promuje narzędzie do uproszczonego audytu dla przedsiębiorców, które umożliwiają samodzielną inwentaryzację budynków oraz urządzeń. Więcej informacji znajdziesz tutaj: audyt.kape.gov.pl

Fot. główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.