Columbus Energy wykupił obligacje serii D

Columbus Energy S. A., firma działająca w sektorze mikroinstalacji fotowoltaicznych, opublikowała informację o wypłaceniu ostatniego kuponu odsetkowego obligacji serii D oraz dokonaniu terminowego wykupu wszystkich obligacji publicznych wyemitowanych w 2017 roku.

Columbus Energy jest polską spółką skoncentrowaną na mikroinstalacjach PV. Według przedstawionych raportów w drugim kwartale 2019 roku liczba ich klientów wyniosła ponad 6 200. 4 października spółka poinformowała o terminowej wypłacie odsetek od obligacji serii D, których łączna wartość nominalna wyniosła 4 535 000 zł. Zabezpieczone obligacje miały stałe oprocentowanie 8,4 %. Odsetki były wypłacane w okresach kwartalnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Łączna suma wszystkich serii obligacji wyemitowanych przez Columbus Energy S.A. w 2017 roku sięgnęła bagatela 11 075 000 złotych. Dzięki temu spółka mogła sfinansować blisko 1 000 instalacji fotowoltaicznych dla swoich klientów.

Spółka nieustannie notuje wzrosty sprzedaży – 2 300% na plus od II kwartału 2016 roku. W 2018 roku ich przychód wyniósł 63 mln zł. W połowie bieżącego roku osiągnęli już poziom 57 mln zł. Wypłata odsetek od obligacji ma dowodzić, że Columbus Energy jest godnym zaufania przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym.

Columbus Energy, poza dostarczaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych, ma w planach również wybudowanie farm o łącznej mocy 357 MW. W tym roku zrealizowanie zostanie już 12,5 MW.