Polski Solar Holding nie spłaca zobowiązań

Polski Solar Holding miał w planach zrealizować budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Po wprowadzeniu do ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2016 roku zapisu dotyczącego klastrów energii, które stworzyły możliwość do współpracy samorządów z firmami z branży OZE, spółka planowała zrealizować inwestycje razem z gminami z Dolnego Śląska.

Ørsted zaoferował obligacje z wykupem za… tysiąc lat

Ørsted to firma będąca największym koncernem energetycznym w Danii. Od kilku lat przedsiębiorstwo to aktywnie dąży do porzucenia konwencjonalnych źródeł energii i produkowania wyłącznie czystej, zielonej energii. By to uczynić, konieczne jest jednak uzyskanie niemałych ilości pieniędzy, które pomogłyby zrealizować wyznaczony cel. Wydaje się, że firma znalazła rozwiązanie umożliwiające uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Panaceum na brak pieniędzy ma się stać emisja tysiącletnich obligacji.