Verizon zobowiązał się wydać miliard dolarów na projekty proekologiczne

Verizon spełnia swoje obietnice większego zaangażowania w ochronę środowiska. Firma zobowiązała się do odpowiedzialności za ekologię, a co za tym idzie zdecydowała się na przeznaczenie miliarda dolarów na projekty proekologiczne.

W zeszłym roku Verizon obiecał, że co najmniej 50% swojego zużycia energii elektrycznej pokrywać będzie ze źródeł odnawialnych. Proces transformacji zająć ma do 6 lat. Aby sfinansować tę przemianę, Verizon pożyczył miliard dolarów w postaci zielonych obligacji. Środki te posłużyć mają do sfinansowania budowy systemów wiatrowych, solarnych i wodorowych. – To zupełna zmiana sytuacji – mówi Jim Gown, szef firmy. – Podstawowym celem emisji obligacji jest skupienie się na nowych, unikatowych źródłach energii elektrycznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Emisja zielonych obligacji sposobem na OZE

Verizon nie byłby w stanie spełnić obietnicy bez emisji obligacji. Według Fortune obligacje okazały się dużym sukcesem, ponieważ więcej chciało kupić obligacje niż zostało wypuszczone na rynek, co skutkowało niską stopą procentową pożyczki. Firma nie ujawniła, do jakiego poziomu spadła stawka.

Zielone obligacje stały się popularnym sposobem finansowania projektów ekologicznych w ostatnich latach. W ubiegłym roku tego typu obligacje na całym świecie przyniosły ponad 167 miliardów dolarów, a eksperci uważają, że w 2019 roku liczba ta może sięgnąć nawet 200 miliardów dolarów.

Verizon znajduje się na rosnącej liście firm, które używają zielonych obligacji, aby spełnić obietnicę odpowiedzialności korporacyjnej. Apple na przykład pożyczyło wcześniej 2,5 miliarda dolarów na sfinansowanie projektów, podczas gdy hiszpańska Telefónica pożyczyła w ten sposób w tym roku 1,1 miliarda dolarów.

Oprócz finansowania projektów w zakresie energii odnawialnej Verizon planuje wykorzystać środki z obligacji do zwiększenia efektywności energetycznej swoich obiektów. Większość z 1 miliarda dolarów pożyczonych przez firmę będzie wykorzystana na działania ekologiczne, ale część z nich zostanie przeznaczona na zainstalowanie oświetlenia LED i inteligentnych czujników, aby zmniejszyć zużycie energii, gdy pracowników nie ma w biurze.