Coraz mniej drzew w tropikalnych lasach Amazonii

Amazonia to region w Ameryce Południowej, którego powierzchnia obejmuje blisko 7 milionów km2. Na jej terenie rośnie około 16 tysięcy gatunków drzew. Niestety coraz więcej z nich jest nielegalnie wycinanych. Wpływa to negatywnie na tamtejszą florę i faunę, ale także na redukcję zanieczyszczeń powietrza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat efektywność tropikalnych lasów Amazonii w tym aspekcie spadła o 1/3. Naukowcy twierdzą, że główną przyczyną jest rabunkowa eksploatacja zalesionych obszarów przez państwa regionu.

„W Ameryce Południowej coraz częstsze wycinki średnich i dużych połaci lasu odpowiadają za ponad 60% wzrostu deforestacji. To typowe działania na potrzeby rynkowego rolnictwa na dużą skalę”, powiedziała prof. Jennifer J. Swenson z Nicholas School of the Environment Uniwersytetu Duke.

Zdaniem badaczy większa obecność zanieczyszczeń w powietrzu odnotowywana w regionie Amazonii to nie efekt zwiększonej emisji, ponieważ w ostatnich latach została ona ustabilizowana. Ich zdaniem przyczyną jest wycinka drzew na dużą skalę, przede wszystkim w Brazylii, gdzie ciągle poszukiwane są tereny pod nowe inwestycje.

„Jeśli tendencja ta się utrzyma, to jest to niepokojące. Oznacza to, że dobra otrzymane od natury, czyli lasy, które pochłaniają część emisji dwutlenku węgla, odgrywają coraz mniejszą rolę. Jeśli się tego nie zatrzyma, musimy dokonać jeszcze większych redukcji emisji CO2, aby utrzymać jak najniższy poziom zmian klimatu” – powiedział Roel Brienen z Uniwersytetu w Leeds.

Dużym problemem jest także szybsze wymieranie drzew, co również wpływa na zmniejszające się obszary lasów. Zwiększona ilość CO2 w atmosferze przyśpiesza ich proces wzrostu, co prowadzi do tego, że szybciej obumierają drzewa młodsze, uwalniając dużą część pochłoniętego dwutlenku węgla do atmosfery. Przeprowadzone badania zostały oparte na pomiarach pozyskanych z 321 stanowisk w całej Amazonii z ostatnich 30 lat. Pomimo stosunkowo stabilnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery ciężko mówić o sukcesie z uwagi na malejącą liczbę potrzebnych drzew.