Czarne tworzywa sztuczne mogą tworzyć energię odnawialną

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Swansea wykazały, że tworzywa sztuczne powszechnie spotykane w opakowaniach na żywność mogą być poddawane recyklingowi w celu stworzenia nowych materiałów, takich jak przewody do produkcji energii elektrycznej – i mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych w przyszłości.

Wyniki badań tworzyw sztucznych

Zespół badawczy przetestował tworzywa sztuczne, w szczególności te czarne, które są powszechnie stosowane jako opakowania gotowych posiłków, owoców i warzyw w supermarketach, jednak nie mogą być one łatwo poddawane recyklingowi. Usunęli, więc z nich węgiel, a następnie skonstruowali cząsteczki nanorurek przy użyciu atomów węgla i wykorzystali je do przesyłania energii elektrycznej do żarówki w małym modelu demonstracyjnym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nanorurki mogą być wykorzystywane do wytwarzania ogromnej gamy rzeczy, takich jak przewodzące filmy do ekranów dotykowych, elastyczne tkaniny elektroniczne, które wytwarzają energię, anteny do sieci 5G, podczas gdy NASA wykorzystuje je do zapobiegania wstrząsom elektrycznym na statku kosmicznym Juno – powiedział dr Alvin Orbaek White, pracownik Sêr Cymru II w Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem Energetycznym (ESRI) na Uniwersytecie Swansea.

Nanorurki węglowe

Nanorurki węglowe mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu przegrzania i awarii kabli elektrycznych, które odpowiadają za około 8% strat energii elektrycznej w przesyle i dystrybucji na całym świecie. Kable elektryczne są krótkie, co oznacza, że elektrownie muszą znajdować się w pobliżu miejsca, w którym energia elektryczna jest zużywana, w przeciwnym razie zwiększają się straty na przesyle.

Wiele kabli dalekiego zasięgu, wykonanych z metali, nie może pracować z pełną wydajnością, ponieważ w wyniku przegrzania stapiają się. Stanowi to prawdziwy problem dla przyszłości energii odnawialnej wykorzystującej wiatr lub energię słoneczną, ponieważ najlepsze lokalizacje są daleko od miejsca zamieszkania ludzi – dodał dr Alvin Orbaek White.

Wszystkie tworzywa sztuczne wykonane są z węgla, wodoru i tlenu, a ich ilość i rozmieszczenie sprawia, że każde tworzywo sztuczne jest niepowtarzalne. Wbrew powszechnej opinii tworzywa sztuczne są bardzo czystymi i wysoko rafinowanymi substancjami chemicznymi, które można rozbić na te pierwiastki, a następnie połączyć w różne układy w celu uzyskania wartościowych materiałów, takich jak nanorurki węglowe.

Foto: Dr Alvin Orbaek White