Czy Polska przejdzie transformację energetyczną? Wnioski po webinarze Polenergii

Jak będzie wyglądać przyszłość energetyczna Polski oraz, co wpłynie na jakość rynku krajowego rynku OZE, zastanawiali się wczoraj przedstawiciele spółki Polenergia oraz Aurora Energy Research. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Świat OZE.

Webinar o nazwie Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE  zorganizowany przez Polenergię dotyczył przyszłości energetycznej Polski w świetle nowelizacji ustawy o źródłach energii oraz szans i wyzwań stojących przez całą branżą energii odnawialnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Prelegenci wydarzenia poruszyli między innymi temat długotrwałego procesu związanego z przemianami na rynku energetycznym. Jak wspomniała Dyrektor Departamentu Prawnego Polenergia Marta Maciążek, prace nad ustawą trwały od 2018 roku i kształtowały się równolegle do transformacji energetycznej Unii Europejskiej.

Trendy na rynku energetycznym w Polsce

W obszarze OZE w Polsce szczególnie wyróżnia się branża fotowoltaiczna oraz energetyka wiatrowa. Dzięki doskonałym warunkom i położeniu geograficznemu Polska ma jedne z lepszych predyspozycji do rozwoju energetyki wiatrowej. Transformacja energetyczna Polski kroczy też ścieżką dekarbonizacji i powoli przerzuca się na technologie biometanowe oraz zielony wodór. Piotr Malik, Dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych w Polenergia podczas webinaru poruszył związane z tym kwestie ekonomiczne:

Rynek OZE w Polsce rozwija się dynamicznie i jest połączony z innymi państwami europejskimi, przez co rośnie konkurencyjność, ale i zmienność cenowa.

Wyzwania rynku OZE

Jak mówi Piotr Malik, wytwórcy OZE będą musieli zmierzyć się też z nadchodzącymi zmianami od 2022 roku. Od stycznia planowane jest wdrożenie mechanizmu „scarity pricing”, który ma regulować ceny energii w okresach niskiego nasłonecznienia i małego wiatru.

Transformacja energetyczna w Polsce oznacza rozszerzenie możliwości i działań prowadzącym ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Równocześnie wytwórcy OZE będą musieli reagować szybko, aby nadążyć za szybkim tempem technologicznych nowości i przemian.