Czy to przełom? Umowa PGE i 200 podmiotów z rządem ws. morskich elektrowni wiatrowych w Polsce

Czy to przełom? Umowa PGE i 200 podmiotów z rządem ws. morskich elektrowni wiatrowych w Polsce

PGE 15 września podpisała Porozumienie Sektorowe Na Rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce. Umowa została zawarta z rządem przez inwestorów offshore, firmy tworzące łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, organizacje branżowe oraz przedstawicieli świata nauki. Co zawiera umowa PGE i 200 podmiotów z rządem ws. morskich elektrowni wiatrowych w Polsce?

Umowa PGE i 200 podmiotów z rządem ws. morskich elektrowni wiatrowych w Polsce

Celem współpracy jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju offshore w Polsce i maksymalizacja udziału krajowych dostawców w budowie nowego sektora energetyki. Główne założenia dotyczą realizacji systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych.

Porozumienie ma być platformą do współpracy między rządem, inwestorami i polskimi firmami. Ważnym założeniem jest zaangażowanie w łańcuchu dostaw lokalnych producentów i firm transportowych. Udział firm z Polski przy budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych ma wynosić co najmniej  20-30% dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia.

Współpraca podmiotów polskich i międzynarodowych ma pozwolić na instalację 11 GW mocy do 2040 roku. Sceptycy wskazują jednak, że umowa sektorowa ma charakter jedynie deklaratywny, a nie wiążący.

PGE jako największy krajowy producent energii i lider rozwoju polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej od dłuższego czasu podejmuje działania na rzecz maksymalizowania udziału krajowych firm w budowie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Stąd też nasza determinacja w dążeniu do tego przełomowego porozumienia, które ma dać impuls do budowy nowej gałęzi gospodarki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dodatkowe ustalenia umowy sektorowej PGE z rządem

Umowa PGE i 200 podmiotów z rządem ws. morskich elektrowni wiatrowych w Polsce zakłada także m.in.:

  • zapewnienia w polskich portach morskich zaplecza do realizacji inwestycji z obszaru morskiej energetyki wiatrowej, 
  • kształcenia kadr na potrzeby sektora offshore,
  • wykorzystania potencjału polskiego przemysłu stoczniowego do realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej.

Porozumienie podpisali przedstawiciele strony rządowej – w tym m.in. Minister Klimatu, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. OZE; inwestorzy offshore, przedsiębiorcy zrzeszeni w samorządach branżowych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

Źródło: mat. prasowe