Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Unia wesprze Polskę w budowie morskiej farmy wiatrowej

Unia wesprze Polskę w budowie morskiej farmy wiatrowej

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia technologii produkcji morskiej energii wiatrowej. Jak wyjaśniła, środek ten ma pomóc Polsce osiągnąć cele w zakresie OZE bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zdrowa rywalizacja

– Ten polski program jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób polityka konkurencji może umożliwić państwom członkowskim wspieranie projektów w dziedzinie energii odnawialnej, takich jak morskie farmy wiatrowe oświadczyła wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Zauważyła, że „zachęca on przedsiębiorstwa do inwestowania w takie ekologiczne projekty, w które bez wsparcia by nie zainwestowały”.

– Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami wielu takich inicjatyw, które wnoszą wkład do Zielonego Ładu UE bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku – dodała.

Środki na wyjątkowy projekt

W pierwszym etapie projekty morskich farm wiatrowych otrzymają pomoc w ramach wyjątku od wymogu aukcji ze względu na bardzo ograniczoną liczbę projektów. Cena referencyjna dla poszczególnych projektów zostanie ustalona administracyjnie na podstawie ich kosztów. Promotor każdego projektu prześle KE indywidualne powiadomienie wraz z biznesplanem. Na podstawie biznesplanu Komisja dokona indywidualnej oceny konkretnego poziomu pomocy operacyjnej. Drugi etap przewiduje pomoc poprzez otwarte aukcje, organizowane od 2025 r. W tym przypadku cena referencyjna zostanie ustalona na podstawie tej z oferty. Całkowity maksymalny budżet programu wynosi 22,5 mld euro i będzie realizowany do 2030 r.

Pomoc jest konieczna i zachęca

Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. Uznała, że projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego. Środki pomocy są proporcjonalne i ograniczone do niezbędnego minimum. Wreszcie Komisja stwierdziła, że pozytywne skutki środka pomocy, w szczególności te środowiskowe, przewyższają ewentualne negatywne skutki związane z zakłóceniami konkurencji. Polska zobowiązała się również do przeprowadzenia oceny ex post, w ramach której zweryfikuje poszczególne elementy programu.

Źródło: Artur Ciechanowicz/PAP, fot. Nicholas Doherty/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.