Czym jest energia odnawialna?

Energia odnawialna, czyli energia pochodząca ze źródeł odnawialnych jest nieograniczona i darmowa. Jest alternatywą dla energii pochodzącej z paliw kopalnych, ponieważ pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla przyczyniającego się do zmian klimatycznych. 

Energia odnawialna vs energia nieodnawialna

Na świecie wciąż dominuje pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych. W tym celu wykorzystuje się paliwa kopalne, a więc głównie złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy i gazu ziemnego. Ich zasoby są jednak ograniczone, a eksploatacja prowadzi do zanieczyszczenia środowiska poprzez emisję gazów cieplarnianych. Dlatego efektem korzystania z nieodnawialnych źródeł energii jest globalne ocieplenie klimatu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Energia odnawialna może z powodzeniem uzupełnić lub całkowicie zastąpić paliwa kopalne. Oprócz korzyści ekologicznych energia pochodząca ze źródeł odnawialnych ma też zalety ekonomiczne. Przede wszystkim jest darmowa, w końcu nikt nie płaci za Słońce lub wiatr. Dlatego energia odnawialna pozwala na znaczne oszczędności, choć początkowe koszty inwestycji mogą być wysokie.

Energia odnawialna – jej źródła i popularność w Polsce

Energia odnawialna pochodzi ze źródeł, które, jak sama nazwa wskazuje, odnawiają się i dlatego są niewyczerpalne. Odnawialne Źródła Energii (OZE) to wiatr, woda, promieniowanie słoneczne, geotermia oraz biomasa. W ostatnich latach w Polsce coraz większą popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną. Sprzyjają temu programy rządowe oferujące ulgi i dotacje na fotowoltaikę, takie jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, czy „Prosument 2”. Energia odnawialna w naszym kraju jest jednak uzależniona od czynników naturalnych, np. nizinne ukształtowanie terenu nie pozwala na rozwój energetyki wodnej na taką skalę, jak w górzystej Norwegii.

Po co nam energia odnawialna?

Energia odnawialna zyskuje coraz większą popularność, głównie dlatego, że wzrasta świadomość na temat szkodliwego wpływu paliw kopalnych na środowisko. Dlatego Unia Europejska zakłada, że do 2032 roku Odnawialne Źródła Energii będą wytwarzać co najmniej 32% energii. Polska do 2030 roku jest zobowiązana do produkcji 21% energii ze źródeł alternatywnych. Dla porównania wg GUS w 2018 roku udział energii odnawialnej w Polsce wyniósł 12,7%.

Oprócz czynników ekologicznych rozwój energii odnawialnej ma też znaczenie ekonomiczne. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z innych państw. Inwestycje związane z energią odnawialną to również nowe miejsca pracy w innowacyjnych dziedzinach.