1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze – 15 maja nowa formuła i nowa oferta kredytowa

Czyste Powietrze – 15 maja nowa formuła i nowa oferta kredytowa

Oficjalny termin wejścia w życie obowiązywania nowej formuły programy “Czyste Powietrze” to 15 maja 2020 roku. Podpisano też porozumienie w sprawie ustalenia zasad nowej oferty kredytowej dla inwestycji termomodernizacyjnych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama


Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – wyjaśnia Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW.


NFOŚiGW  we współpracy z samorządami, bankami oraz alarmami smogowymi testował formularze wniosków do “Czystego Powietrza”. Oprócz poprawienia samego dokumentu, dopracowano program tak, aby możliwe było jego łączenie z programami samorządów dotyczących niskiej emisji.

W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza” – czytamy na stronie NFOŚiGW.

W ramach przewidzianych udogodnień programowych złożono do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do zaopiniowania projekt ustawy, która przewiduje wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na oficjalne wdrożenie tego rozwiązania potrzebna będzie również zgoda sejmu.

Czyste Powietrze: kredyty z częściowym umorzeniem w ramach termomodernizacji

Doszło także do podpisania porozumienia w sprawie przygotowania dla banków nowej oferty kredytowej zaadresowanej dla tych, którzy inwestują w domową termomodernizację i chcą skorzystać z programu “Czyste Powietrze”. Beneficjenci będą mogli wnosić w ramach programu o częściową spłatę pożyczki. Do końca maja potrwają ustalenia dotyczące szczegółów.

– Banki dysponują wystarczającym potencjałem finansowym oraz organizacyjnym, aby przedstawić ofertę kredytu w ramach Programu „Czyste Powietrze”, umożliwiającą realizację przedsięwzięć antysmogowych klientów. (…) Z przeprowadzonych przez nas wśród banków ankiet wynika, że ponad 50% rynku zamierza przystąpić do programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest jak najszersze otwarcie Programu na klientów całego sektora bankowego powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Banki i Fundusz będą pracowały także nad utworzeniem PLATFORMY OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, potrzebnej w procesie finansowania i także osiągnięcia łatwej dostępności programu. W przypadku osób z niską zdolnością kredytową ma zostać dodatkowo opracowany system gwarancyjny, który ułatwi przyznanie kredytu i jego dogodniejsze spłacenie.

PGNiG strategicznym partnerem „Czystego Powietrza”

Fundusz przypomniał również, że na mocy styczniowego porozumienia partnerem strategicznym programu “Czyste Powietrze” jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które będzie weryfikowało w ramach prac termomodernizacyjnych dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości. 

Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie do programu, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł. Do rozdania pozostało 100 miliardów.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.