„Czyste powietrze” sukcesem Ministerstwa Środowiska?

Ministerstwo Środowiska opublikowało sprawozdanie z realizacji rządowego projektu „Czyste Środowisko”. Dokument ten przygotowany został 31 października bieżącego roku na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Dziennik Gazeta Prawna przyjrzał się bliżej sprawozdaniu. MŚ uznało za zrealizowane trzy zadania z programu. Są to: „wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe”, „priorytetyzacja środków NFOŚiGW na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy powietrza” i „rozwój sieci stacji pomiarowych składających się na system monitoringu powietrza”.

Według resortu nie ma zagrożenia terminowej realizacji rekomendacji projektu, aczkolwiek mogą wystąpić pewne opóźnienia w terminowości wykonania niektórych zadań.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Optymistyczne spojrzenie dotyczy między innymi zadań takich jak „włączenia służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia ubogich rodzin przy wymianie kotłów” lub „wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego”.

Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, w sprawozdaniu zawarto informację, że w przypadku czterech zadań z listy możliwe są opóźnienia. Zadanie te to m.in.: „wymóg stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków niedysponujących efektywnym źródłem ciepła”, „wprowadzenie taryf za energię elektryczną zachęcającą do instalowania ogrzewania elektrycznych” oraz „wprowadzenie strefy niskoemisyjnych w miastach w połączeniu z okresowym ograniczaniem liczby samochodów wjeżdżających do centrów”.

Jak czytamy w raporcie, resortowi nie udało się stworzyć i wprowadzić rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych. Nie przeprowadzono także konsultacji społecznych w sprawie realizowanego programu i nie wzmocniono komitetu, który będzie czuwał nad wdrażaniem rządowego programu w życie.