Czystość Plus: zmiany w polityce odpadowej

Podczas dzisiejszej (19.08) konferencji prasowej, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami oraz zaostrzenie kar za śmiecenie. Możliwy będzie powrót do segregowania odpadów na 3 frakcje. Co jeszcze się zmieni?

Większe kary za śmiecenie

Jacek Ozdoba zapowiedział zaostrzenie kar za śmiecenie w miejscach publicznych. Obecnie są one niższe niż koszty związane z doprowadzeniem ich do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów. Wkrótce za porzucanie odpadów i śmiecenie w miejscach publicznych – drogi, ulice, plaże, tereny zielone – będzie groziła kara pieniężna w wysokości do 5000 złotych. Taka sama kwota będzie dotyczyła przypadków śmiecenia na gruntach rolnych. W najgorszym przypadku może grozić pozbawienie wolności do 8 lat. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kompostowanie bez konieczności odbioru

Istotnym ułatwieniem dla gmin, szczególnie tych pozamiejskich będzie zwolnienie z obowiązkowego zapewnienia odbioru bioodpadów tym właścicielom nieruchomości, którzy samodzielnie je przetwarzają na kompost. Co więcej, osoby, które kompostują, nie będą musiały posiadać brązowego pojemnika. 

Odpowiedzialność indywidualna za niesegregowanie śmieci w blokach

Samorządy, na terenie których znajdują się domy wielorodzinne oraz bloki, będą mogły we współpracy z właścicielami nieruchomości identyfikować tych mieszkańców segregujących odpady oraz tych, którzy tego nie robią. Pozwoli to na wprowadzenie bardziej sprawiedliwych opłat za wywóz śmieci. 

Mniej frakcji

Jeśli gmina osiągnie cele recyklingowe, otrzyma prawo, po zgodzie Ministerstwa Klimatu, do odejścia od segregowania odpadów w systemie pięciofrakcyjnym i powrót do trzyfrakcyjnego. Ponadto, cele te mają otrzymać nową formułę. Z każdym rokiem będą one rosły o kolejne 5%. Jeśli w tym roku gmina ma przeznaczać 20% wytwarzanych przez siebie odpadów na recykling, to w przyszłym 25%, a za dwa lata już 30%.

Ułatwienia w magazynowaniu

Wiceszef resortu klimatu zapowiedział też luzowanie zasad związanych ze składowaniem odpadów. Przeznaczone do tego miejsca nie będą musiały mieć wizyjnego systemu kontroli, jeśli gromadzi się tam odpady niepalne. Przywrócony ma być również maksymalny czas składowania do 3 lat. 

źródło: gov.pl, portalkomunalny.pl