Decentralizacja produkcji energii z OZE kluczem do pełnej elektryfikacji Indii

Rząd Indii zbliża się do realizacji ambitnego celu, jakim jest elektryfikacja 100% gospodarstw domowych. Następną krokiem jest zagwarantowanie wszystkim zelektryfikowanym gospodarstwom domowym stałego dostępu do niezawodnej i niedrogiej energii. Pomóc w tym mogą zdecentralizowane rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii (DRE).

DRE (od ang. Decentralised Renewable Energy) wydają się być ogromną szansą Indii na przyspieszenie dostępu do czystej energii, zwłaszcza w gospodarstwach wiejskich. Z rozwiązań w tym zakresie korzystają także obszary o słabej infrastrukturze, które są podłączone do sieci krajowej, ale nie mają regularnych dostaw energii elektrycznej. Powiązanie DRE z krajowymi planami energetycznymi może poprawić zdolności przesyłowe lokalnych firm dystrybucyjnych w czysty i zrównoważony sposób. Jest to przeciwwaga w stosunku do tradycyjnego sposobu, opartego na spalaniu zanieczyszczających paliw, takich jak nafta, które są szeroko stosowane w celu spełnienia nawet podstawowych potrzeb oświetleniowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Integracja DRE z siecią energetyczną wspiera również firmy dystrybucyjne w polityce cięcia strat technicznych, które wynikają z dostarczania energii elektrycznej do odległych obszarów wiejskich Indii.  Indie mają szansę stać się globalnym centrum innowacji w modelach biznesowych i technologii DRE. W ten sposób ten kraj nie tylko zbliży się do zbudowania czystego i zrównoważonego systemu energetycznego, ale także wygeneruje setki miejsc pracy.