Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej

Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej

21 listopada 2023 roku w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13) odbyła się konferencja Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej. Jej współorganizatorem był Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Portal świat OZE objął wydarzenie patronatem medialnym.

Reklama

Przyspieszenie transformacji ekologicznej to konieczność

W obliczu rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, identyfikuje się pilną potrzebę przyspieszenia transformacji ekologicznej. Skupienie uwagi na tym problemie oraz omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej to były główne cele konferencji. Ponadto, konferencja zapewniła platformę do budowania partnerstw i współpracy między różnymi interesariuszami związanymi z zagadnieniami transformacji ekologicznej. Spotkania, sesje networkingowe i warsztaty pozwoliły na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów, co przyczyniło się do tworzenia synergii i realizacji wspólnych działań na rzecz transformacji ekologicznej.

Dodatkowo poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z zakresu transformacji ekologicznej, przyczyniło się do wzajemnego uczenia się i inspiracji, a przedstawiciele różnych sektorów, w tym biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i nauki, mieli szansę podzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i wnioskami z dotychczasowych działań.

Strategia dotycząca transformacji ekologicznej

Przez zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych, konferencja pozwoliła na wygenerowanie nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami, co przyczyniło się do możliwości stworzenia kompleksowego i zrównoważonego planu transformacji ekologicznej.

Szczegóły na stronie: www.pie.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.