Dotacje na Dolnym Śląsku na wdrażanie strategii niskoemisyjnych

W ramach działania 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” na Dolnym Śląsku zaplanowano nabory wniosków na wymianę kotłów i instalacje OZE. Do pozyskania są fundusze z puli 47,5 mln złotych, ale jeszcze nie ma dokładnych zasad finansowania inwestycji.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w przydzielaniu dotacji zapowiedziała, że odbędą się trzy konkursy na inwestycje zlokalizowane na pięciu tzw. Obszarach Strategicznych Inwestycji, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Środki można pozyskać na wymianę kotłów i inwestycje w OZE.

Fundusze uruchomione zostaną z myślą o samorządach i przedsiębiorcach, którzy zarządzają infrastrukturą lub świadczą usługi w zakresie transportu, organizacji pozarządowych lub lasów państwowych. Pula środków wynosi 47,5 mln złotych.

Poza tym do dyspozycji firm będą również tzw. instrumenty zwrotne, czyli niskoprocentowe pożyczki i kredyty. Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zapewniła, że „ich warunki są preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną.”

Dotychczas na Dolnym Śląsku realizowano działania w sektorze OZE w ramach trzech programów: 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” i 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.