Dotacje Mój Prąd zwolnione z podatku!

Kiedy ruszył program“Mój Prąd”, nie ustalono formalnie kwestii podatku z jego tytułu. Od początku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadał na zadawane pytania twierdząco – dotacje są opodatkowane. Tymczasem odpowiedź Ministerstwa Finansów jest zupełnie inna.

Dotacja Mój Prąd, a PIT

Kluczowe w tej sprawie jest rozumienie artykułu 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem zwolnienie z podatku dotyczy jedynie tych świadczeń ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Taką ulgę można otrzymać między innymi za program “Czyste Powietrze”. Jednak we wniosku “Mój Prąd” należy uzupełnić informacje dla Urzędu Skarbowego, aby Fundusz mógł wystawić PIT-11.

Uzasadnienie to wynika z ustawy o podatku dochodowym. W praktyce rzeczywista wartość dofinansowania nie będzie wynosiła 5000 zł, tylko około 3700. Reagując na tę niedogodność, Fundusz razem z Ministrem Środowiska wystosował do Ministerstwa Finansów propozycje zmian poszerzających zwolnienie z podatku, na osoby korzystające z programów: „Mój Prąd”, „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”, których nieopodatkowanie już dotyczy.

Zwolnienie z opodatkowania dotacji Mój Prąd

W miniony piątek (6.09) Ministerstwo Finansów dla portalu WysokieNapiecie.pl ostatecznie potwierdziło zwolnienie z opodatkowania beneficjentów programu “Mój Prąd”. Odwołując się do przytoczonego wyżej przepisu, MF odpowiada:

“Jest to jedna z preferencji podatkowych, wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., której celem jest zachęcenie podatników do zaangażowania się w walkę ze smogiem. Zwolnienie obejmuje świadczenia przekazane na realizację ww. programów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym już istniejącym oraz nowo budowanym. Ustawa PIT definiując budynek mieszkalny jednorodzinny odsyła do postanowień art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane. Zwolnienie to obejmuje dotacje wypłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Prąd” na instalację paneli fotowoltaicznych, które mają służyć budynkom mieszkalnym jednorodzinnym”.