Dotacje na edukacje w Pułtusku

Pułtusk pozyskał unijne dofinansowanie na edukację ekologiczną, której celem jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych z myślą o poprawie jakości środowiska. Koszt całej inicjatywy to prawie 500 tys. złotych.

W gminie Pułtusk znajduje się m.in. Nadbużański Park Krajobrazowy, Puszcza Biała oraz rezerwaty przyrody, takie jak: Popławy, Stawinoga, Bartnia, Wielgolas i Dzierżenińska Kępa. Władze samorządowe chcą więc zadbać o te tereny, zaczynając od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Pomoże w tym projekt „Przyjaciele natury Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”, który dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do uczniów z placówek oświatowych gminy i powiatu Pułtusk, ale mogą z niego skorzystać również dorośli mieszkańcy. Propagowanie postaw ekologicznych będzie się odbywać za pomocą różnych sposobów kształcenia, od gier edukacyjnych, wirtualnych spacerów po terenach przyrodniczych Natura 2000, po atrakcyjne konkursy. W planach jest również akcja „Czytanie na polanie”, w której uczniowie odpoczywając na łonie natury, dowiedzą się więcej o okolicznej przyrodzie i będą wspólnie czytać książki o tematyce przyrodniczej.

Z myślą o najmłodszych zorganizowane zostaną zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Nasz las”. W ich trakcie powstaną kompozycje plastyczne dzieci, do których wykorzystane zostaną owoce leśne, liście, trawy i kory drzew.

Ekologiczną edukację do końca września 2019 roku w Pułtusku wspierała będzie specjalnie przygotowana na tę okazję maskotka „Pułtuś”. Jak podkreśla Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska obecny podczas podpisania umowy przekazania środków: „Projekt, który zamierza zrealizować gmina Pułtusk w ramach edukacji ekologicznej jest mieszkańcom miasta i powiatu pułtuskiego niezwykle potrzebny. Są tam znakomite warunki przyrodnicze i zwłaszcza młodzież powinna wiedzieć, jak jeszcze lepiej chronić przyrodę. Mam nadzieje, że postawione cele uda się sprawnie zrealizować i za rok, po zakończeniu projektu, świadomość ekologiczna wzrośnie, a wszyscy będą nawzajem wspierać się w wysiłkach proekologicznych, troszcząc się o niezanieczyszczanie przyrody”.

Projekt „Przyjaciele natury Pułtusku” powinien dotrzeć do około 150 tys. osób. Koszt całości wyniesie 442 660 zł, z czego unijna dotacja z NFOŚiGW to 376 261 zł.