Dziś rusza II nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

Dzisiaj, 13 stycznia rusza kolejny nabór wniosków na dopłaty do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w ramach programu „Mój Prąd”. W puli środków do zagospodarowania wciąż pozostaje ponad 90% budżetu, czyli blisko 900 mln zł.

Pierwsza edycja rządowego projektu, która zakończyła się w grudniu 2019 roku, wsparła budowę 17,5 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Piotra Woźnego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pierwszy nabór w „Moim Prądzie” okazał się sporym sukcesem:

Program cieszył się gigantyczną popularnością, przerósł chyba nawet nasze najśmielsze oczekiwania wpłynęło do nas ponad 25 tysięcy wniosków. Udało nam się już wypłacić albo zatwierdzić do wypłaty dotacje o wartości 90 mln zł, w efekcie tego współfinansujemy budowę fotowoltaiki o mocy 100 megawatów – komentuje Woźny.

Druga edycja bez zmian 

W startującym dzisiaj drugim naborze, kluczowe elementy programu pozostają bez zmian. Dotacje, jak do tej pory, wynosić będą 50% kosztów kwalifikowanych – jednak nie więcej, niż 5 tys zł. Zgodnie z zasadami programu, również moc instalacji fotowoltaicznej, która ma zostać objęta dofinansowaniem musi wynosić od 2 do 10 KW mocy.

Wnioski można składać w tradycyjnej, papierowej formie osobiście lub wysyłając go pocztą do siedziby NFOŚIGW. Beneficjenci mogą korzystać także z elektronicznego formularza, który przesyłać można za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl, w zakładce “Wniosek o udzielenie dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne”. Nabór wniosków w II edycji programu potrwa do końca 2020 roku.