Dziś rusza II nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

Dzisiaj, 13 stycznia rusza kolejny nabór wniosków na dopłaty do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w ramach programu „Mój Prąd”. W puli środków do zagospodarowania wciąż pozostaje ponad 90% budżetu, czyli blisko 900 mln zł.

Pierwsza edycja rządowego projektu, która zakończyła się w grudniu 2019 roku, wsparła budowę 17,5 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Piotra Woźnego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pierwszy nabór w „Moim Prądzie” okazał się sporym sukcesem:

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program cieszył się gigantyczną popularnością, przerósł chyba nawet nasze najśmielsze oczekiwania wpłynęło do nas ponad 25 tysięcy wniosków. Udało nam się już wypłacić albo zatwierdzić do wypłaty dotacje o wartości 90 mln zł, w efekcie tego współfinansujemy budowę fotowoltaiki o mocy 100 megawatów – komentuje Woźny.

Druga edycja bez zmian 

W startującym dzisiaj drugim naborze, kluczowe elementy programu pozostają bez zmian. Dotacje, jak do tej pory, wynosić będą 50% kosztów kwalifikowanych – jednak nie więcej, niż 5 tys zł. Zgodnie z zasadami programu, również moc instalacji fotowoltaicznej, która ma zostać objęta dofinansowaniem musi wynosić od 2 do 10 KW mocy.

Wnioski można składać w tradycyjnej, papierowej formie osobiście lub wysyłając go pocztą do siedziby NFOŚIGW. Beneficjenci mogą korzystać także z elektronicznego formularza, który przesyłać można za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl, w zakładce “Wniosek o udzielenie dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne”. Nabór wniosków w II edycji programu potrwa do końca 2020 roku.