EBRD inwestuje w systemy fotowoltaiczne w Kazachstanie

Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju (EBRD) podpisał umowę na współfinansowanie 50 MW farmy fotowoltaicznej w Kazachstanie. Projekt Burnoye Solar-2 znajdować się będzie w południowej części obwodu Zamyblskiego, niedaleko Bajkonuru.

Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Czystych Technologii EBRD. Na rozwój OZE w Kazachstanie w ramach tego funduszu przeznaczono 200 milionów dolarów.

Nowa farma PV jest kontynuacją projektu Burnoye Solar-1 – jednej z pierwszych instalacji OZE w tym kraju, również współfinansowanej przez EBRD. Farma ta ma 50 MW mocy i została wybudowana w latach 2014-15.

Inwestycje w OZE w tym kraju są niezwykle istotne. Kazachstan nadal w ogromnej części polega na produkcji energii elektrycznej z węgla. Obie farmy PV – Burnoye Solar 1 oraz 2 – mają umożliwić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w tym kraju o około 150 tysięcy ton rocznie.

Mimo dużego udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym, władze tego kraju są bardzo ambitne. Kazachstan jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia Klimatycznego z Paryża. Kraj ten zobowiązał się do uzyskania 50% OZE w miksie energetycznym do roku 2050.