Efektywność energetyczna i OZE – konferencja NFOŚiGW w Zakopanem

Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami regionu tatrzańskiego było głównym celem dwudniowej konferencji NFOŚiGW w Zakopanem. To już szóste spotkanie z cyklu „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Na konferencji, zorganizowanej w dniach 23-24 marca 2017 r. w Ośrodku Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu i jego zastępca – Artur Michalski oraz eksperci z Narodowego Funduszu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z kolei wśród uczestników spotkania byli m.in.: Ryszard Listwan – Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie wraz ze swoim zastępcą Janem Musiałem oraz współpracownikami, dr inż. Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska oraz Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej. W konferencji udział wzięli także reprezentanci Wojewody Małopolskiego, Samorządu Wojewódzkiego, starostw i gmin, przedsiębiorców z południowej Małopolski, a w szczególności z Podhala oraz pracownicy Banku Ochrony Środowiska.

Pierwszego dnia konferencji, Prezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski zwrócił uwagę, że dotychczas działania dla rozwoju geotermii były marginalizowane. NFOŚiGW podjął szerokie starania o to, aby ten niekorzystny trend – niedostatecznego wykorzystania czystego i polskiego źródła energii odnawialnej – odwrócić i wprowadził nowe programy priorytetowe w tym obszarze. Podkreślił również dużą rolę samorządów wojewódzkich w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Suma środków unijnych alokowanych w RPO województw wynosi 130 mld € i jest większa niż całego ogólnopolskiego POIiŚ. Na ochronę powietrza tylko w RPO Województwa Małopolskiego przeznacza się kwotę ok. 420 mln €.

Z kolei Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, podkreśliła wagę podnoszonych dzisiaj problemów dla regionu małopolskiego. Akcentowała ich znaczenie dla rozwiązywania problemów czystości powietrza i poprawy jakości życia w regionie opierając się na możliwości rozwiązywania tych zagadnień poprzez współpracę z Jednostką Realizującą Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) w NFOŚiGW oraz z PEC Geotermia Podhalańska. Wskazała również, że w województwie małopolskim w ramach Projektu LIFE działa grupa ekodoradców, która pełni funkcję uzupełniającą do ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Drugiego dnia konferencję swoim wystąpieniem rozpoczął dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW, który scharakteryzował podstawy, cele i zadania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Prezes NFOŚiGW podkreślił, że prace te dla beneficjentów końcowych (przedsiębiorcy, spółdzielnie, samorządy, osoby indywidualne) są realizowane bezpłatnie.

W drugiej części spotkania jego uczestniczy wysłuchali szczegółowych prezentacji: o termomodernizacji, audytach sieci ciepłowniczych oraz o działaniach i programach priorytetowych w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energii z zasobów geotermalnych.

Zakończenia i podsumowania konferencji dokonał Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW. Prezes zaprosił wszystkich, szczególnie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do składania wniosków. Przypomniał też, że szczegółowe informacje o aplikacjach można uzyskać na konferencjach i szkoleniach organizowanych przez NFOŚiGW. A wiedzę o aplikacjach posiadają też regionalni doradcy energetyczni w WFOŚiGW oraz doradcy energetyczni NFOŚiGW i specjaliści Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW.

NFOŚiGW organizuje cykl około 50 konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”, podczas których prezentuje formy realizacji i cele ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego. Konferencja w „Księżówce” w Zakopanem była szóstą z kolei.

 

Źródło: NFOŚiGW