Ekologiczna edukacja w Skawinie dzięki PGNiG

Dzięki wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w skawińskich szkołach zorganizowano specjalne lekcje dotyczące walki ze smogiem. W spotkaniach zorganizowanych przez Fundację wzięli udział m.in.: Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny, Wiceprezes Zarządu PGNiG, Maciej Woźniak i Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Zajęcia prowadził dziennikarz i popularyzator nauki – Radek Brzózka.

W zajęciach, które odbyły się pod koniec kwietnia, wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych (około 360 osób). Na pokazowych lekcjach prezentowano, jak powstają zanieczyszczenia i w jaki sposób można z nimi walczyć.

Jak mówił Woźny, walka ze smogiem jest priorytetem dla rządu. Ministerstwa podejmują wiele inicjatyw, m.in. dofinansowuje termomodernizacje domów. W Skawinie realizowany jest pilotażowy projekt „Laboratorium Skawina”, w ramach którego instalowane są ekologiczne źródła ciepła i przeprowadzane są ocieplenia. Do końca tego roku ocieplonych ma być 20 domów jednorodzinnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wybór Skawiny do realizacji tego rodzaju projektów nie jest przypadkowy – miasto to jest jednym z 33 miejscowości w Polsce, które znalazły się na liście 50 miejsc o najgorszej jakości powietrza w UE.

„Gaz to paliwo, którego spalanie generuje minimalne ilości zanieczyszczeń. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje wiele inicjatyw, które sprzyjają większemu wykorzystaniu gazu, a w konsekwencji poprawie jakości powietrza w kraju. Rozbudowujemy sieć dystrybucji, inwestujemy w energetykę gazową oraz promujemy wykorzystanie gazu w transporcie miejskim i do celów grzewczych. Angażujemy się również w inicjatywy edukacyjne, taka jak ta w Skawinie, których celem jest kształtowanie postaw służących ochronie powietrza”, wyjaśnia Maciej Woźniak.

Jak tłumaczył Tomasz Ożóg: „Działania edukacyjne wśród dzieci stanowią instrument długofalowej i trwałej zmiany nawyków mieszkańców w zakresie ogrzewania. Warto zwłaszcza angażować się w akcje, w których dzieci doświadczają nie tylko, jakim zagrożeniem jest smog, ale również, jak z nim realnie walczyć. Oczywiście, aby efekty edukacji były zauważalne, już teraz konieczna jest szybka wymiana starych kotłów węglowych na nowe, bezpyłowe źródła ciepła. Gmina Skawina stara się wykorzystywać wszelkie instrumenty, aby wspierać, również finansowo, swoich mieszkańców w zwalczaniu smogu”.

źródło: cire.pl