Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie – co to za przedsięwzięcie i jakie korzyści ma przynosić

Przy ulicy Giedroycia w Krakowie wybudowana została Ekospalarnia. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 grudnia 2015 roku, po tym okresie przeprowadzono liczne testy i próby. Finalnie 27 czerwca 2016 roku, zgodnie z planem Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie , stał się właścicielem ZTPO.

Budowa instalacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest częścią projektu Program Gospodarki Odpadami Komunalnego w Krakowie. Całe przedsięwzięcie realizuje Krakowski Holding Komunalny S.A. Jak to wszystko wygląda w liczbach.  Całkowity koszt projektu wynosi około 673 mln zł netto. Unia Europejska udzieliła dofinansowania wynoszącego około 55% kosztów kwalifikowanych czyli 372 mln zł. Wkład KHK to około 301 mln zł. Zostanie on pokryty z pożyczki z NFOŚiGW wynoszącej 298 mln zł oraz ze środków własnych. Wysoki koszt ekospalarni jest związany z tym, że do projektu zostały użyte najlepsze dostępne techniki (BAT – best available techniques). Dzięki nim ZTPO jest bezpieczny dla środowiska i ludzi, spełnia wymogi dotyczące zanieczyszczeń oraz standardy emisyjne, które są na dziś dzień o wiele ostrzejsze dla instalacji termicznego przekształcania odpadów niż normy dotyczące instalacji energetycznych.

Według obliczeń ekspertów w ciągu jednego roku Kraków produkuje ponad 300 tysięcy ton śmieci. Dziennie przywożonych jest około 700 ton śmieci na składowisko w Baryczy, w którym pewnego dnia może zabraknąć miejsca. Przez około 40 lat mieszkańcy Krakowa zasypali około 36 hektarów zielonych w mieście. Przywożone do ekospalarni odpady komunalne zostaną unieszkodliwione i przekształcone w energię elektryczną i cieplną w specjalistycznym procesie spalania. W ciągu roku ZTPO jest w stanie wyprodukować tyle energii ile zużywają w tym czasie wszystkie tramwaje w mieście oraz jest w stanie wytworzyć tyle ciepła ile potrzeba by ogrzać co 10 mieszkanie w Krakowie.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Katowice – miasto łąkami zaścielone

W XXI wieku w polskich miastach można zaobserwować kilka negatywnych trendów. To m.in. betonoza i urzędnicze drzewofobie, charakteryzujące się masową wycinką drzew. Nawet rząd przy defiladzie wojskowej życzy sobie usunięcia zieleni dla lepszej ekspozycji… Na szczęście nie wszystko jest złe. Po drugiej stronie są pozytywne działania, np. zakładanie zróżnicowanych gatunkowo łąk kwietnych. Do miast, które zamierzają korzystać z nich w szerszym zakresie, dołączyły Katowice.