Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie – co to za przedsięwzięcie i jakie korzyści ma przynosić

Przy ulicy Giedroycia w Krakowie wybudowana została Ekospalarnia. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 grudnia 2015 roku, po tym okresie przeprowadzono liczne testy i próby. Finalnie 27 czerwca 2016 roku, zgodnie z planem Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie , stał się właścicielem ZTPO.

Budowa instalacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest częścią projektu Program Gospodarki Odpadami Komunalnego w Krakowie. Całe przedsięwzięcie realizuje Krakowski Holding Komunalny S.A. Jak to wszystko wygląda w liczbach.  Całkowity koszt projektu wynosi około 673 mln zł netto. Unia Europejska udzieliła dofinansowania wynoszącego około 55% kosztów kwalifikowanych czyli 372 mln zł. Wkład KHK to około 301 mln zł. Zostanie on pokryty z pożyczki z NFOŚiGW wynoszącej 298 mln zł oraz ze środków własnych. Wysoki koszt ekospalarni jest związany z tym, że do projektu zostały użyte najlepsze dostępne techniki (BAT – best available techniques). Dzięki nim ZTPO jest bezpieczny dla środowiska i ludzi, spełnia wymogi dotyczące zanieczyszczeń oraz standardy emisyjne, które są na dziś dzień o wiele ostrzejsze dla instalacji termicznego przekształcania odpadów niż normy dotyczące instalacji energetycznych.

Według obliczeń ekspertów w ciągu jednego roku Kraków produkuje ponad 300 tysięcy ton śmieci. Dziennie przywożonych jest około 700 ton śmieci na składowisko w Baryczy, w którym pewnego dnia może zabraknąć miejsca. Przez około 40 lat mieszkańcy Krakowa zasypali około 36 hektarów zielonych w mieście. Przywożone do ekospalarni odpady komunalne zostaną unieszkodliwione i przekształcone w energię elektryczną i cieplną w specjalistycznym procesie spalania. W ciągu roku ZTPO jest w stanie wyprodukować tyle energii ile zużywają w tym czasie wszystkie tramwaje w mieście oraz jest w stanie wytworzyć tyle ciepła ile potrzeba by ogrzać co 10 mieszkanie w Krakowie.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Nacisk na zrównoważony rozwój i polska elektrownia jądrowa. Za nami XI Europejski Kongres Gospodarczy

Przyszłość Europy, transformacja energetyczna, cyfryzacja, zrównoważony rozwój i nowe trendy konsumenckie – to główne zagadnienia, jakie zostały poruszone podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zakończył się w minioną środę w Katowicach. W debacie szczególnie mocno zostały zaakcentowane kwestie dotyczące przemodelowania miksu energetycznego i wyzwań, jakie się z tym wiążą. Padły też deklaracje dotyczące polskiej energetyki jądrowej.