Ekospalarnia, czyli termiczne przekształcanie odpadów w Krakowie

Budowa Ekospalarni w Krakowie jest odpowiedzią na ekologiczne i energetyczne potrzeby miasta. Proces przekształcania odpadów odbywa się przy zachowaniu wszelkich standardów ochrony środowiska. Instalacja umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh) i energia cieplna (280 000 MWh).

O funkcjonowaniu krakowskiej Ekospalarni opowiada w specjalnym komentarzu dla portalu ŚwiatOZE.pl Tadeusz Żaba, przedstawiciel Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Na stronie internetowej Ekospalarni możemy dowiedzieć się, iż proces termicznego przekształcania odpadów na ruszcie przebiega według następujących faz:

  1. Suszenie – w początkowej strefie rusztu odpady ogrzewane są, w wyniku promieniowania lub konwekcji, do temperatury powyżej 100°C, co powoduje odparowanie wilgoci.
  2. Odgazowanie – w wyniku dalszego ogrzewania do temperatury powyżej 250°C wydzielane są składniki lotne (wilgoć i gazy wytlewne).
  3. Spalanie – w trzeciej części rusztu osiągane jest całkowite spalanie odpadów. Strata prażenia w tej strefie wynosi poniżej 0,5% udziału masowego.
  4. Zgazowanie – w procesie zgazowania produkty lotne są utleniane przez tlen cząsteczkowy. Jedynie jego niewielka część odbywa się na ruszcie. Przeważająca część odpadów utleniana jest w temperaturze 1000°C w górnej strefie komory paleniskowej
  5. Dopalanie – strefa dopalania ma na celu zminimalizowanie części niespalonych ilości CO w spalinach. W strefie tej podaje się powietrze wtórne celem zupełnego spalenia. Czas przebywania spalin w tej strefie wynosi minimum 2 sekundy w temperaturze minimum 850°C.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Codzienny raport smogowy – 13.12.

Smog nie odpuszcza! W Krakowie wprowadzono dziś darmową komunikację miejską, również Koleje Małopolskie ogłosiły bezpłatną komunikację na obszarze Aglomeracji Krakowskiej – warto dziś zrezygnować z podróży samochodem. Wczoraj na szczycie klimatycznym została przyjęta Deklaracja Ministerialna “Lasy dla klimatu”. Dokument ten nawołuje państwa do wspólnych działań na rzecz wykorzystania lasów do równoważenia emisji CO2. To postęp, ale kluczowe kwestie nie zostały jeszcze rozwiązane. W trakcie COP 24 były wiceprezydent USA – Al Gore zwrócił uwagę na problem smogu w Polsce: “Dziecko, które urodzi się dziś w Warszawie, po roku życia będzie się czuło tak, jakby wypaliło tysiąc papierosów.” Niestety, zgadzamy się z nim.