Enel Rossiya wybuduje kolejne elektrownie wiatrowe w Republice Południowej Afryki

Rosyjski oddział holenderskiej spółki prowadzi międzynarodową ekspansję na rynkach OZE. Jedynym z sukcesów w tym zakresie jest wygrany przetarg i podpisana z RPA umowa dotycząca budowy elektrowni wiatrowych. W lutym tego roku rozpoczęły się prace nad kolejną z nich.

„Enel Rossiya” jest publiczną spółką akcyjną powstałą w wyniku reform rosyjskiej energetyki z początków pierwszej dekady XXI w., częścią włoskiego holdingu Enel. Spółka specjalizuje się w produkcji energii z tradycyjnych źródeł, zarządza jednymi z największych elektrociepłowni węglowych w Rosji. Niemniej stale rosnące globalne zainteresowanie sektorem OZE spowodowało, że w 2008 roku Enel postanowił spróbować swoich sił w alternatywnej energetyce, powołując do życia kolejną spółkę-córkę, Enel Green Power. W 2017 roku EGP uzyskała od Ministerstwa Energetyki FR pozwolenie na budowę dwóch farm wiatrowych na terenie Federacji o łącznej mocy 291 MW. Jedna z nich powstaje w obwodzie rostowskim nad Morzem Azowskim, a druga w północnej części Rosji w obwodzie murmańskim. Obie zostaną oddane do użytku w 2020 r.

W międzyczasie, w roku 2015, szukając możliwości przeprowadzenia dalszych inwestycji w zieloną energetykę, Enel Rossiya z sukcesem przystąpiło do przetargu i podpisało umowę z rządem RPA na budowę szeregu instalacji OZE. Wykonawcą ma być właśnie Enel Green Power RSA (EGP RSA), jako spółka wyspecjalizowana w odnawialnych źródłach energii.

Jak podaje rosyjski oddział holdingu, dokładnie 12 lutego 2019 roku rozpoczęła się budowa trzeciej z łącznie pięciu zaplanowanych elektrowni wiatrowych. Wszystkie trzy rozpoczęte inwestycje znajdują się w na południu kraju, w Prowincji Przylądkowej Wschodniej.

RPA wybiega daleko w przyszłość

Budowa i oddanie do eksploatacji obiektów jest planowana na drugą połowę przyszłego roku – np. elektrownia w Nxuba powinna zostać ukończona do września 2020. Prognozowany koszt każdego z nich przekroczy 200 mln euro. Wszystkie prace wykonywane są w ramach wspomnianego już, wygranego przez Enel w 2015 r., państwowego przetargu, którego przedmiotem było zbudowanie i oddanie do użytku obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy 700 MW.

Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach parku wiatrowego Nxuba, jednego z pięciu planowanych obiektów powstających w ramach wygranego w roku 2015 przez nasza spółkę przetargu w RPA, jest realizacją planowanego przez Enel procesu zwiększania i wzmacniania swojej obecność w tym kraju. Nowy projekt stanowi potwierdzenie niebagatelnego wkładu naszej firmy, Enel Green Power RSA, w dalszą dywersyfikację struktury miksu energetycznego Południowej Afryki. Nasze działania są możliwe między innymi dzięki zapewnianym przez Eskom dostawom energii elektrycznej z innych źródeł odnawialnych oraz przyśpieszającemu obecnie rozwojowi socjalno-ekonomicznemu miejscowej społeczności – powiedział Antonio Cammisecra, dyrektor Enel Green Power ds. energetyki odnawialnej. Eskom, czyli dawniej Electricity Supply Commission, to południowo afrykańska państwowa spółka energetyczna.

Farma w Nxuba po ukończeniu prac ma mieć moc 140 MW i produkować do 460 GW rocznie. Ma to pozwolić na zmniejszenie emisji tlenku węgla do atmosfery o ok. 500 000 ton rocznie. W południowoafrykańskim rządowym programie rozwoju OZE, podobnie jak w rosyjskim, władze finansują realizację inwestycji poprzez przyznawane prawo do naliczania narzutu “zielonej taryfy” przy sprzedaży energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W przypadku obiektów budowany siłami spółki Enel okres, przez który mają prawo naliczać powiększoną opłatę, wynosi 20 lat od momentu włączenia zakładu do sieci energetycznej, czyli prawdopodobnie do 2040 r.

Współpraca w formacie trójstronnym

Umowę w zakresie budowy Enel podpisał jednak nie bezpośrednio z rządem RPA ani żadną z jego jednostek administracyjnych, a ze spółką Eskom. Ten państwowy przedsiębiorca reprezentuje kraj w zakresie wspomnianego już przetargu. Prowadzony przez niego i pod patronatem władz program umożliwia niezależnym, uprawnionym podmiotom energetycznym sprzedaż energii elektrycznej w RPA. Nosi on nazwę “Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme” (REIPPPP).

Trwająca budowa łącznie pięciu parków wiatrowych o łącznej mocy 700 MW stanowiła czwartą turę przetargu w ramach REIPPPP. Spółka EGP RSA deklaruje, że w trakcie realizacji inwestycji będzie wykorzystywać innowacyjne instrumenty i rozwiązania – wskazuje między innymi na cyfrowe platformy monitoringu i zdalnego wsparcia prac w zakresie wdrożenia obiektów do eksploatacji, cyfrowe instrumenty kontroli jakości i inteligentne śledzenie pracy elementów turbiny. Wykorzystanie tych rozwiązań w procesie produkcji energii pozwoli szybciej zebrać dokładniejsze dane dotyczące pracy elektrowni, poprawić jakość i zapewnić stabilność dostaw energii.

Nie tylko energetyka

Oprócz bezpośredniego wkładu w rozwój energetyki RPA spółka Enel i jej południowoafrykańscy partnerzy mają nadzieję na przyczynienie się do istotnego rozwoju ekonomicznego regionu. Nie ukrywają przy tym jednak, że spodziewają się pozytywnego wpływu tych przedsięwzięć na własne firmy.

Dzięki planowanym inwestycjom Nxuba i sąsiednie gminy mają odczuć wzrost zatrudnienia, stać się bardziej atrakcyjne dla innych inwestorów lokalnych i globalnych. Enel zapowiedział też, że zapewni lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do internetu poprzez WiFi i przeprowadzi kursy z zakresu energetyki wiatrowej, jej charakterystyki oraz specyfiki pracy turbin.

EGP RSA jako przedsiębiorstwo zajmuje się również edukacją, uznając ją za kluczowy element dla rozwoju OZE i ogólnie gospodarki. Wspiera też szkolnictwo, dostarczając placówkom  ekologiczną energię przy użyciu bezemisyjnych technologii opartych o odnawialne źródła energii (w postaci autonomicznych systemów fotowoltaicznych), czy finansując programy stypendialne dla uczniów, a w niektórych przypadkach wspierając nawet programy poprawy jakości żywności w szkolnych stołówkach.

Lokalizacje

Oprócz elektrowni w gminie Nxubo, wysiłkiem Enel Green Energy powstaną cztery inne zakłady energetyczne. W przypadku trzech projekty są na etapie realizacji. Wszystkie będą wykorzystywać energię wiatrową.

Pierwsza z pozostałej czwórki powstanie w Osteerbai (miejscowość położona niedaleko Thyspuntu, gdzie Eskom planuje budowę elektrowni atomowej) i będzie posiadała moc 140 MW. Druga, także o mocy 140 MW, planowana jest niedaleko miasteczka Garob. Dwie kolejne powstaną w Karusa i Soetwater – obie znowu po 140 MW.

Jak pisaliśmy wcześniej, historia OZE w RPA nie zaczęła się w 2019 r. Dzięki zakończonym poprzednim etapom przetargu RPA już korzysta z czystej energii. Aktualnie w Południowej Afryce funkcjonuje szereg mniejszych obiektów OZE, w tym zarządzanych przez EGP RSA. Wśród nich są zarówno elektrownie wiatrowe, jak i słoneczne. Listę elektrowni słonecznych otwiera farma w Upington o mocy 10 MW, farmy w Adams, Pulida i Paleishuewel wszystkie trzy o mocy 82,5 MW każda, a także elektrownia „Tom Burke” w Limpopo o mocy 66 MW. Już w eksploatacji znajdują się też dwie farmy wiatrowe – 88 MW w Nojoli i 111 MW w Gibson Bay.