Energa dokona rewolucji w transporcie miejskim Torunia

Energa dokona rewolucji w transporcie miejskim Torunia

Spółka Energa sygnowała list intencyjny z przedstawicielami Torunia o współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta. Planowana współpraca ma na celu stworzenie programu rozwoju elektromobilności, która polegać ma na rozbudowie elektrycznych form publicznego transportu zbiorowego – w szczególności w ramach programu „E-bus”.

O nowy partnerstwie Torunia i Energi, które ma szanse na stałe zmienić model transportu miejskiego w jednym z najstarszych miast Polski, opowiada w specjalnym komentarzu dla portalu Świat OZE Rafał Woźnicki, zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych Urzędy Miasta w Toruniu.

Jak informuje Urząd Miasta, realizowany w Toruniu projekt planowany jest kilkuetapowo. Wpierw władze miasta i jednostki odpowiedzialne za transport publiczny we współpracy z ekspertami Energi przystąpiłyby do opracowania ramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby wnikliwą analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy pozwoliłyby następnie na stworzenie optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jej budowa poprzedzona zostałaby szczegółowym studium wykonalności, uwzględniającym wszystkie niezbędne czynniki.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.