Eurostat: odnotowano wzrost emisji CO2 w Polsce

Na początku maja tego roku Eurostat podał dane dotyczące emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w 2018 roku. Jak się okazuje, w ubiegłym roku odnotowano w przypadku całej Unii Europejskiej spadek emisji CO2 o 2,5% w porównaniu do roku 2017. Nie przyczyniła się jednak do tego Polska – w przypadku naszego kraju widoczny jest wzrost o 3,5%.

Skąd ogólny spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej? Dane Eurostatu pokazują, że większość krajów Wspólnoty (20 państw członkowskich) skutecznie podjęło walkę z zanieczyszczeniem i zmniejszyło emisję dwutlenku węgla. Niestety, w tym gronie nie znalazła się np. Polska czy Łotwa, gdzie trend był odwrotny.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wzrost emisji dwutlenku węgla w 2018 roku odnotowano aż w 8 krajach Unii Europejskiej: na Łotwie o 8,5%, na Malcie o 6,7%, w Estonii o 4,5%, w Luksemburgu o 3,7%, w Polsce o 3,5%, na Słowacji o 2,4%, w Finlandii o 1,9% i na Łotwie o 0,6%.

Ogólny bilans zmniejszenia emisji CO2 w krajach Wspólnoty wypada jednak pozytywnie – jak się okazuje emisja w całej Unii Europejskiej w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku spadła o 2,5%. Największy sukces odniosła Portugalia, która obniżyła swoją emisję o 9%. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się natomiast Bułgaria (spadek o 8,1%) i Irlandia (spadek o 6,8%).

Należy jednak podkreślić, że dane statystyczne Eurostatu nie uwzględniają w przypadku emisji C02 spalania odpadów niepodlegających przetworzeniu. Ponadto wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie emisji ma również import lub eksport paliw kopalnych lub energii.