Farma fotowoltaiczna na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Ustroniu Morskim

Jedną z nietypowych oraz innowacyjnych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce jest wybudowana na terenie po wysypisku śmieci farma słoneczna w Ustroniu Morskim. Jest to pierwsza taka inwestycja w Polsce. Gmina Ustronie Morskie posiada ambitne plany redukcji emisji zanieczyszczeń. W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prognozuje się osiągnięcie jakościowych rezultatów takich jak obniżenie emisji CO2 do poziomu 28 849,21 Mg.

O innowacyjnej farmie fotowoltaicznej wybudowanej na obszarze wysypiska śmieci opowiada w specjalnym komentarzu dla portalu ŚwiatOZE Piotr Baryłowicz, przedstawiciel Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Instalację fotowoltaiczna została wybudowana na byłym składowisku odpadów w 2015 roku. Obszar instalacji stanowi 2,2 ha. Moc znamionowa stanowi około 1 MW. Elementy składowe zostały sprowadzone z Niemiec. Farma składa się z 3820 paneli słonecznych. Konstrukcje rozmieszczone są w 22 rzędach. Energia produkowana w farmie jest sprzedawana bezpośrednio do sieci energetycznej.

Elektrownia działa na zasadzie konwersji w elemencie półprzewodnikowym energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Energia spływa z paneli do inwerterów, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny a następnie przez linie ŚN przesyłany jest do sieci energetycznej.

Problemem w przypadku inwestycji na terenach po wysypiskach jest zakaz budowy nowych obiektów w okresie do 30 lat od ich zamknięcia. Farma fotowoltaiczna jest formą instalacji, nie budowli, więc gmina nie musiała uzyskiwać pozwolenia na budowę. Inwestycja w Ustroniu Morskim jest idealnym przykładem formy wykorzystywania terenów po wysypiskach śmieci i może być wzorem dla innym miast w Polsce.