Farmy wiatrowe w Belgii z ogromnym państwowym wsparciem

Komisja Europejska uznała, że belgijskie przepisy dotyczące wsparcia publicznego dla sektora wiatrowego są zgodne z normami unijnymi. Tym samym KE zatwierdziła projekt dofinansowania budowy trzech morskich farm wiatrowych w wysokości 3,5 miliarda euro. 

Wsparcie rządowe trafić ma do trzech projektów, które budowane będą na Morzu Północnym, na belgijskich wodach terytorialnych – Mermaid (235 MW), Seastar (252 MW) oraz Northwester2 (219 MW). 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program wspierania instalacji off-shore, uchwalony przez rząd Belgii, KE zatwierdziła w 2016 roku. Na mocy tych przepisów operatorzy otrzymują certyfikaty za produkcję zielonej energii, a następnie mogą certyfikaty te sprzedawać operatorom systemu przesyłowego. Wsparcie dla wymienionych farm jest przyznawane właśnie w ramach tego projektu. 

Komisja uzasadniła swoją decyzję wskazując, że budowa tych trzech farm zredukuje poziom zanieczyszczenia środowiska, zmniejszając ilość energii produkowanej z konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. Jednocześnie KE uznała, że dofinansowanie to nie zakłóci konkurencji na rynku europejskim, ale jest konieczne, by budowa farm była ekonomicznie opłacalna. 

Dzięki tym projektom Belgia będzie mogła zrealizować swój cel OZE na 2020 rok, który wynosi 13%.

Źródło: wnp.pl