FIM powiększa swój solarny fundusz inwestycyjny

Firma zarządzająca środkami na inwestycje w sektorze energii odnawialnej FIM services doniosła o otwarciu nowego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi zebranie środków na wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej w Wielkiej Brytanii.

Fundusz FIM Solar Distribution otwarty jest dla wszystkich chętnych. Już teraz możliwe są zapisy. Graniczny termin zapisów to 29 września bieżącego roku. Minimalna wartość inwestycji w fundusz to 50 tysięcy funtów. Firma przewiduję stopę zwrotu inwestycji na poziomie 7,5% rocznie przez pierwsze dziesięć lat istnienia farmy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak informuje FIM Services, firma posiada już wartą 4,4 miliona funtów farmę fotowoltaiczną.

Jak mówi menedżer funduszu, Alf Francis: Fundusz umożliwia inwestorom uzyskiwanie stabilnych przychodów z inwestycji o niewielkim ryzyku i udowodnionej już solidności.