Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

UE inwestuje 700 milionów euro w rozwój zrównoważonej energetyki w Afryce

fotowoltaika

UE inwestuje 700 milionów euro w rozwój zrównoważonej energetyki w Afryce

Jak informuje The Guardian, Unia Europejska chce przeznaczyć w sumie 700 milionów euro na rozwój zrównoważonej energii w Nigerii oraz w innych państwach stowarzyszonych w grupie Economic Community of West African States (ECOWAS). Środki finansowe są przeznaczone na inwestycje w energetykę w latach 2014-2020.

Reklama

Kurt Cornelis, szef współpracy UE z Nigerią i ECOWAS, stwierdził podczas warsztatów na temat polityki i regulacji na rzecz czystej energii w regionie ECOWAS, że dostęp do energii elektrycznej i promowanie rozwiązań energetycznych są podstawą współpracy UE z Afryką. Wyzwaniem dla obu stron jest deficyt energii elektrycznej oraz możliwość jego zapełnienia różnorodnymi źródłami energii. Przedstawiciel UE zauważył, że istnieje potrzeba zapewnienia silnej woli politycznej beneficjentów projektu poprzez formułowanie i wdrażanie solidnych ram regulacyjnych i politycznych dla sektora energetyki. Niezbędne dla energetyki  na dzień dzisiejszy jest stabilne otoczenie dla handlu i inwestycji oraz poprawa wydajności finansowania. Cornelis poinformował, że 360 milionów euro są obecnie wydatkowane w ramach Africa Investment Facility (AFIF). Fundusz przyczynia się w ulepszenia systemy energetyki i transportu na obszarze państwo ECOWAS. Babatunde Fashola, minister ds. energii, pracy i mieszkalnictwa Nigerii oświadczył, że rząd Nigerii był przede wszystkim dotychczas skupiony na poprawie zasilania państwa w energię elektryczną. Istotnym w tym względzie stała się działalność na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.  Przedstawiciel Nigerii podkreślił, że OZE mogą być ważnymi elementami w zwiększaniu generacji energii w Nigerii. Państwa ECOWAS w dokumencie ECOWAS Renewable Energy Policy (EREP) deklarują, iż wizją grupy jest zapewnienie kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla wszystkich oraz rozwój dostępu do nowoczesnych usług, za pomocą opłacalnych odnawialnych źródeł energii. Ich głównym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do energii elektrycznej do 2030 roku.  Głównym elementami bazowymi rozwoju energetyki w państwach ECOWAS są sieci OZE, off-grid oraz domowe zastosowania energii odnawialnej. Wszystkie działania państw afrykańskich są spowodowane przede wszystkim słabym dostępem obywateli państw afrykańskich od energii elektrycznej. Jak czytamy na stronie ECOWAS, przeciętny dostęp do energii stanowi 40 procent, w najgorszych przypadkach – 20 procent.  

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.